Evropské dotace – dotazník občanů Psár a Dolních Jirčan

Vážení spoluobčané,

V období let 2014-2020 se nabízí v území MAS Dolnobřežansko, kam patří i naše obec, možnost získat finanční prostředky z Evropské unie na řadu rozvojových projektů. K tomu, abychom tyto prostředky získali, je potřeba spolupráce Vás, občanů Psár a Dolních Jirčan. Financovány budou ty projekty, které řeší skutečné problémy vnímané obyvateli jednotlivých obcí. Proto bychom Vás chtěli požádat o zodpovězení následujících otázek níže uvedeném dotazníku. Pokuste se prosím svojí aktivitou maximálně pomoci k podpoře projektů, které u nás skutečně potřebujeme a ne těch, o které nebude zájem a způsobí opět nevyčerpání Evropských peněz! Předem děkujeme za ochotu a čas.

Odkaz na dotazník https://docs.google.com/forms/d/1l_PS8y-XvwrtPcENbi4PVDI4P0Aso4zzj8VFRjcf0Tk/viewform

Komentáře

Úprava lesní cesty a koupaliště - ulice Sportovní- Dančí louka

Vážený pane starosto,

obec Psáry znám 45 let. Nyní se do těchto končin vracím s určitým nostalgickým záměrem a zjišťuji, že stav některých věcí je poznání horší. Cesta, vedoucí ke kouplišti, ale i dál k chatové oblasti ulice Sportovní ( Dančí louka) je zdevastovaná. V době, kdy dochází k novým a novým stavbám, které se vyváží na skládky, je to jen o dobré vůli dát tuto cestu do pořádku. Koupaliště - možná teď již jen nádrž, je v katastrofálním stavu. Dva měsíce jezdím přes potok, za kterým je znatelný rygol. Vedle něj 2 měsíce hromada kamení a hromada suti. Někdo šel možná na svačinku a již se nevrátil......, aby práci dokončil.... a velký rygol zasypal kamením a sutí.

Dříve cca před 25 lety jsem koupaliště využívala i já....
Nyní bych se bála. Možná, že by se k tomuto záměru opravit koupaliště a zkultivovat tuto část Psár přidali i občané Psár..
Monika Urbanová

RE:úprava lesní cesty

Vážená paní Urbanová,

Naprosto chápu vaše rozčarování. Přibylo v naší obci mnoho staveb a přibylo mnoho občanů. Obec byla velmi silně zasažena suburbanizací. Také došlo k fatálnímu podfinancování rozvojových míst v ČR tím, že nejenom neplynuly finanční prostředky díky nehlášení trvalého pobytu, ale ještě ke všemu nebylo možné po dobu téměř 20 let vybírat daně z nemovitosti u novostaveb. Celý příval a vnitřní dluh na infrastruktuře se platil pouze z příjmů ze staré zástavby, která je již dlouho v menšině. Proto to v mnoha obcích v zázemí velkých měst vypadá hůř než na Balkáně. Také se naše obec na přelomu tisíciletí přiblížila faktickému krachu. Cestě k chatám dost ublížila loňská povodeň. Postupně se budeme snažit dávat dohromady. Bez chybějícího odvodnění je to ale naprosto zbytečná práce. Potok a jeho okolí je také mnohdy na soukromých pozemcích. Koupaliště bohužel obce už dlouho není a je mi také líto, že neslouží svému původnímu účelu. Současný vlastník s tím nejspíš v dohledné době nic dělat nebude.

S pozdravem

Milan Vácha

Safra lidi!!!

Safra lidi, přece se nespokojíme s druhým místem!!!

Stav vyplněných dotazníků k 7.2.2014

Březová-Oleško

 

14

 

Dolní Břežany

40

 

Jesenice

41

 

Libeř

9

 

Okrouhlo

2

 

Ohrobec

9

 

Psáry

51

 

Vestec

1

 

Vrané nad Vltavou

63

 

Zlatníky-Hodkovice

3

 

Zvole

24

 

S pozdravem

Milan Vácha