Dotace na kotle - „kotlíková dotace“

Od 2.9.2013 bude vypsán nový dotační program na finanční příspěvek pro fyzické osoby žijící v RD na pořízení kotlů na tuhá paliva, zplynovací kotle a také atmosferické a kondenzační kotle. Vice …..

Od 2.9.2013 bude vypsán nový dotační program na finanční příspěvek pro fyzické osoby žijící v RD na pořízení kotlů na tuhá paliva, zplynovací kotle a také atmosferické a kondenzační kotle.

Pro podrobnější informace navštivte stránky Středočeského kraje na:  http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/kotlikova_dotace/otazky-a-odpovedi.htm?pg=1