7. Revokace bodu IV. usnesení č. 7/1-2020- neuskutečnění schváleného nákupu pozemku

Zasedání zastupitelstva: 
4. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2020
Číslo bodu nové: 
7
Důvodová zpráva: