6. Metodika zadávání veřejných zakázek

Zasedání zastupitelstva: 
3. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2023
Číslo bodu nové: 
6
Důvodová zpráva: 
Přílohy: