6. Darovací smlouva se Středočeským krajem na převod pozemků v k. ú. Dolní Jirčany a stavby cyklostezky