Rekonstrukce části ulice Hlavní, Dolní Jirčany

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
3.000.000 - 6.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
3500000
Vysoutěžená cena zakázky: 
2400336
Ukončení příjmu nabídek: 
10. Březen 2022 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
21. Březen 2022
Předpokládané datum dokončení plnění: 
6. Květen 2022
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Tomáš Hejzlar
Popis zakázky: 

Rekonstrukce části ulice Hlavní v obci Psáry, jedná se o úsek v délce 130 m. Komunikace bude rekonstruována ve stávající šíři, nebude měněna šíře hlavního dopravního prostoru.

 

Podrobný popis zakázky: 

Komunikace bude rekonstruována v délce cca 130 m. Šířka hlavního dopravního prostoru bude zachována. Komunikace je navržena ve stávajícím výškovém řešení tak, by bylo možné zachovat stávající chodník při levé straně, dále pak aby byl umožněn vjezd na přilehlé pozemky. Dojde ke sjednocení příčného sklonu převážně na hodnotu 2,5 %, místy pak na stávajících 6 %. Komunikace je navržena jako netuhá vozovka s asfaltovým povrchem. Dále je nutné zachovat stávající výškové řešení z důvodů přilehlé zeleně, částečně ve svahu. Nové obruby 10/25 budou osazeny s nášlapem +12 cm do betonového lože C16/20. U vjezdů budou osazeny přejízdné betonové obruby 15/15 s nášlapem +2 cm do betonového lože C16/20. Vjezdy budou provedeny z betonové dlažby tloušťky 80 mm a budou plynule navázány na stávající výškové hrany u vjezdů.

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

 

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno