Parkové lavičky do veřejného prostoru

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
48.400 - 400.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na dodávky zboží, materiálu (§8)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
70000
Ukončení příjmu nabídek: 
12. Duben 2016 - 12:00
Datum otevření obálek: 
12. Duben 2016 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
18. Duben 2016
Předpokládané datum dokončení plnění: 
30. Květen 2016
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
mbetakova
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je dodávka 10 parkových laviček na pobytové louky a veřejná prostranství.

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem zakázky je dodávka 10 parkových laviček na pobytové louky a veřejná prostranství včetně dopravy. Design laviček vychází z doporučení architekta a jakékoliv odchylky od designového provedení musí být schváleny zadavatelem, resp. architektem a mohou být důvodem k vyřazení nabídky z veřejné zakázky.

Specifikace zakázky: Délka 1,8m, konstrukce hliníková slitina, sedák i opěradlo tropické dřevo bez povrchové úpravy, s područkami viz ilustrační fotky ve výzvě. 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH a to včetně dopravy.Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno