Dodávka interiérového vybavení pro základní školu v Psárech

Typ zakázky: 
Výběrové řízení nadlimitní
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na dodávky zboží, materiálu (§8)
Způsob zadání: 
otevřené řízení (§27)
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
14768000
Vysoutěžená cena zakázky: 
9679230
Ukončení příjmu nabídek: 
18. Prosinec 2018 - 14:00
Datum otevření obálek: 
18. Prosinec 2018 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
15. Březen 2019
Předpokládané datum dokončení plnění: 
15. Srpen 2019
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Milan Vácha
Popis zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení pro základní školu v obci Psáry.

Jedná se především o školní nábytek, jako lavice, židle, jídelní stoly, sedací prvky atd. Blíže k předmětu plnění je uvedeno v příloze č. 1 Položkový rozpočet a Příloze č. 3 – Projektová dokumentace této zadávací dokumentace.

Veškeré podklady k VZ jsou uveřejněny na portálu Vhodné uveřejnění

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, dle § 114 odst. 2 ZZVZ se jedná o nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH.

V rámci hodnotícího kritéria bude hodnocena celková nabídková cena za kompletní plnění realizace předmětu plnění veřejné zakázky bez DPH. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH za celou realizaci předmětu plnění veřejné zakázky.

 

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno