Zápis z jednání sociální komise ze dne 2.5.2011

Datum: 
02.05.2011

Účast: V.Málková, M.Šmerglová, Z.Smolová, O.Kramosilová, N.Komárková
omluveni: J.Adámek

Body jednání:

1. Dořešení žádosti p.Kabáta /Most k domovu/ o navýšení úvazku z 0,2 na 0,5 úvazku a s tím související finanční navýšení na 28.468 ,- Kč měsíčně. Jako důvod navýšení úvazku uvádí p.Kabát péči o nového klienta.

Komise se podrobně seznámila se všemi poznatky i nově vzniklými skutečnostmi - součástí je interní zápis z osobní návštěvy komise ze dne 27.4.2011.

Po dohodě s klientem a jeho rodinnými příslušníky nebude řešena pečovatelská služba prostřednictvím Mostu k domovu, ale jinou cestou.

Komise doporučuje radě obce ponechat stávající úvazek 0,2 úvazku za ošetřovatelskou péči mezi obcí a Mostem k domovu.

2. Druhé setkání se seniory proběhne v pátek 13.5. od 15.00 hod. na OÚ a hostem bude známá herečka Tereza Bebarová. Členky komise zajistí občerstvení, květinu pro hosta a plakátek na vyvěšení.

3.  Cvičení pro seniory - Potěšující zprávou je, že na cvičení, které je zatím v přípravné fázi, už se hlásí zájemci. Hlavním úkolem komise je stále zajištění kvalifikované cvičitelky.

4.  Vítání občánků - proběhne 14.5. od 13.00 hod. na OÚ. Vítat se bude celkem 27 nových občánků. Organizační záležitosti byly domluveny.

zapsala: M.Šmerglová