Zápis z jednání sociální komise ze dne 22.8.2011

Datum: 
22.08.2011

Účast : V.Málková, Z.Smolová, M.Šmerglová, O.Kramosilová, N. Komárková
Nepřítomen: J.Adámek

Body jednání:

  1. Cvičení pro seniory

Obec zakoupila pomůcky ke cvičení pro větší pohodlí našich seniorů. Organizační detaily byly telefonicky domluveny s ředitelem Domova Laguna J.Adámkem.

  1. Dětský den na uvítání školního roku

Dětský den na uvítání školního roku neboli „Olympiáda“ proběhne ve čtvrtek 1.9. od 10.00 hodin v areálu MŠ Psáry.  Program bude zajišťovat profesionální agentura ve spolupráci s členkami soc.-kult. komise a ke zhlédnutí bude i hasičské auto. Olympiády se zúčastní děti ze ZŠ a MŠ a děti, které přijdou v doprovodu svých blízkých. Bližší informace vyjdou v Psárském zpravodaji.

  1. Setkání seniorů

Další, v pořadí již 3.,  setkání seniorů proběhne ve středu 21. 9. od 15ti hod. na OÚ Psáry. Jako hosta přivítáme herečku Stáňu Seimlovou představitelku  Marienky Vaněčkové z filmu Dovolená s andělem.

  1. Gratulace k jubileím

Členky komise Z.Smolová a O.Kramosilová chodí blahopřát našim spoluobčanům k významným jubileím. Je to tradice, kterou naše obec drží již řadu let a vedle blahopřání nachybí ani dárek.

  1. Další akce

V přípravné a organizační fázi jsou další akce, jako je „Bazar oblečení“ – pravděpodobně říjen, listopad.,Vítání občánků – říjen, listopad a „Vánoční čaj“ se seniory – prosinec.
Další nově připravovanou akcí jsou Vánoční trhy, které by se měli uskutečnit  začátkem adventu.

Zapsala:  M.Šmerglová