Zápis z jednání sociální a kulturní komise ze dne 10.1. 2011

Datum: 
10.01.2011

Zápis z jednání sociální a kulturní komise ze dne 10.1. 2011

Účast: Z. Smolová, V. Málková, O. Kramosilová, N. Komárková
Omluveny: M. Šmerglová

Body programu:

  1. Setkání se seniory
    Komise se shodla na plánování akcí pro seniory. Členky osloví občany, kteří by byli ochotni podílet se různými dovednostmi a znalostmi na těchto setkáních.
  2. Most k domovu
    Komise doporučuje Radě obce, přijmout nabídku pana ředitele Kabáta na zajištění péče s minimálním zatížením rozpočtu, orientovanou pouze na pomoc při zvládání základních životních potřeb klientů. Rozsah práce 0,2 úvazku pečovatelky. Cena za měsíc 12000 Kč. 
  3. Obědy pro seniory
    Komise doporučuje využívat služeb komerčního subjektu nebo obědy odebírat  z mateřské školky, dle výběru klientů.

Další schůze sociální a kulturní komise je plánována na 14. 2. 2011

Zapsala: Zdena Smolová, předsedkyně sociální a kulturní komise