Usnesení č.8 komise sportovní a životního prostředí

Datum: 
12.07.2012

 

Usnesení komise sportovní a životního prostředí, konané dne 12.7.2012 v 18,00 hod.

Přítomni: Petr Jaško, Milan Vácha, Milan Zetocha, Michal Málek

Nepřítomni:, Pavel Kuka, Tomáš Maxa

 

Komise na svém jednání 12.7.2012 schválila tato usnesení:

 

 

  1. Sportovní komise v návaznosti na červnové zasedání zastupitelstva doporučuje zjistit odhadní cenu pozemků č. 621/1, 621/2, 621/4, 620/2. Na základě zjištěné ceny projednat další postup případného odkupu pozemků pobytové louky.

  1. Doporučuje okamžité zadání posouzení využití pobytové louky s ohledem na stávající praktické zkušenosti s užíváním tohoto území jako podklad pro veřejnou diskusi.

  1. Dále doporučuje starostovi upravit stávající mobiliář pobytové louky dle doporučení architekta tak, aby splňoval kritéria pro budoucí vyžití. Z tohoto důvodu dojde k dočasnému odstranění části mobiliáře.

 

  1. Komise dále doporučuje zastupitelstvu v souladu s usnesením rady obce schválit rozšíření území platnosti obecně závazné vyhlášky obce č.1/2011 O zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství o pozemky pobytové louky.

 

  1. Komise doporučuje v případě možnosti výhodného odkoupení pozemků (viz bod 1) prověřit možnosti budoucího využití pozemku č.621/1.

 

  1. Komise bere na vědomí úspěšné přijetí žádosti o dotaci „ČEZ Oranžové hřiště“ na obecním pozemku u fotbalového hřiště v Dolních Jirčanech. Zároveň bere na vědomí ochotu členů SK Čechoslovan Dolní Jirčany podílet se na některých pracech spojených s budováním hřiště a tím snížit celkové náklady.

 

  1. Dále doporučuje provést důkladnou opravu školního hřiště tak, aby byla zaručena dostatečná kvalita a životnost pro potřeby školy.

 

 

Zapsal: Ing.Petr Jaško

                                                                                          V Dolních Jirčanech 12.7.2012