Pozvánka na setkání s občany – protipovodňová opatření v obci

Místo konání: 
Obecní úřad Psáry
Datum: 
Úterý, 22 Září, 2015 - 18:00

Rádi bychom pozvali všechny občany, kteří mají přímou zkušenost s povodněmi v naší obci v úterý 22.9.2015 v 18:00 hod. Do zasedací místnosti OÚ Psáry. Setkání se zúčastní správce toku Záhořanského potoka a projektant představí dílčí závěry …..

Rádi bychom pozvali všechny občany, kteří mají přímou zkušenost s povodněmi v naší obci v úterý 22.9.2015 v 18:00 hod. Do zasedací místnosti OÚ Psáry. Setkání se zúčastní správce toku Záhořanského potoka a projektant představí dílčí závěry zjišťovacího šetření. Naším zájmem je, aby se naši občané podělili o své zkušenosti z povodní a přispěli tak k co možná nejlepšímu výsledku zpracovávané studie. Ta bude podkladem pro návrh protipovodňových opatření. Jsou vítáni pochopitelně i pamětníci, kteří mohou vzpomenout na problémy nebo opatření, která tu byla v minulosti a dnes již nejsou vůbec nebo nejsou zcela funkční. Jedná se zejména o místa, kde dřív byly mokřady, rybníčky (i občasné) a rozlivové louky.

Moc děkujeme za váš aktivní přístup a těšíme se na viděnou.

S pozdravem
Milan Vácha