DISKUTUJTE O BUDOUCNOSTI SVÉ OBCE - IDEÁLNÍ SATELIT PSÁRY - DOLNÍ JIRČANY

Místo konání: 
Obecní úřad Psáry
Datum: 
Čtvrtek, 27 Červen, 2013 - 18:00

Představíme Vám urbanistickou vizi Psár a Dolních Jirčan vzešlou z Vašich námětů. Na co by se měla obec soustředit? Jak malými zásahy nejlépe zlepšit veřejný prostor obce, jak proměnit náves v Psárech a Dolních Jirčanech, jak transformovat území Štědříku a doplnit chybějící služby?

ČTVRTEK 27. ČERVNA 2013 V 18:00 HOD OBECNÍ ÚŘAD, PSÁRY

18:00 — 19:00 Ideální satelit Psáry - Dolní Jirčany
                         prezentace závěrečného projektu Culburb v Psárech
                         diskuze s občany
19:00                vernisáž výstavy Ideální satelit,
                         na autobusové zastávce u Obecního úřadu