Obecně závazná vyhláška č. 3/2008

Zrušeno
Obecně závazná vyhláška
3/2008
o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce