Obecně závazná vyhláška č. 1/2007

Obecně závazná vyhláška
1/2007
o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností připojení na vodovod a kanalizaci