Forenzní audit obecního úřadu

Dobrý den,
žádám, aby nové vedení obce zadalo provedení finančního a forenzního auditu úřadu s cílem zjistit, zda bývalé vedení vždy postupovalo v souladu s platnou legislativou (např. i spisový a skartační řád). Žádám o prověření, za bývalá rada postupovala vždy v souladu se zákony a zajišťovala řádný chod úřadu, prováděla kontrolu příspěvkové organizace jíž je zřizovatelem. Zda v rámci rozhodování rady nedošlo k k rozhodnutím směřujícím k osobnímu prospěchu jednotlivých zastupitelů-především v oblasti územního plánu (výhodné nákupy pozemků apod.).
Dále žádám, aby bylo prověřeno, zda zaměstnanci OÚ splňují kvalifikační a profesní předpoklady pro výkon svěřených funkcí a zda tyto činnosti vykonávají v souladu s vnitřními předpisy obce a platnými předpisy. Žádám o prověření, zda jsou úřadem zpracovány všechny vnitřní předpisy vztahující se k problematice výkonu samosprávy a zda jsou tyto předpisy aktualizovány.
Moje žádost je založena na informacích sdělených členy finančního a kontrolního výboru, kteří v souvislosti s odvoláním ředitelky poukazují na údajně protiprávní postup současného vedení obce. Přivítal bych z jejich strany sebereflexi, ale vzhledem k tomu, že se jí nedočkám, doporučuji zadání externího auditu.
Děkuji
Znechucený občan