Psárský zpravodaj 1/2010

Únor
 • Ze zastupitelstva, z rady
 • Co se v obci udělalo
 • Putování broučků
 • Setkání seniorů
 • Pozvánka pro seniory
 • Rozhovor se starostkou obce
 • Poplatky za komunální odpad
 • Vánoční zpívání (ohlédnutí)
 • Besídky v mateřské škole
 • Hasiči: SDH DJ
 • Z dopisů čtenářů
 • Ms Borovina: okénko do přírody
 • Osadní výbor Na Vysoké
 • Muzeum starých elektrospotřebičů
 • Tabulka odchodu do důchodu – nově
 • Společenská kronika, kultura
 • … a něco pro zábavu
 • Počátky cyklistiky
 • Křížovka, sudoku
Přiložené soubory: