Provozní řád Mozaiky

Mozaika je volnočasový klub, jehož provoz se řídí níže uvedenými pravidly.

 1. V Mozaice probíhá bezplatný klub pro děti a mládež, aktivity pro seniory, placené kurzy pro děti i dospělé, narozeninové oslavy a další volnočasové aktivity dle aktuálního harmonogramu. Provozovatelem je obec Psáry, která pro některé aktivity prostor dále pronajímá dalším osobám.
 2. Všichni uživatelé prostor Mozaiky jsou povinni dodržovat tento provozní řád a řídit se dalšími pokyny zaměstnanců.
 3. Provozní doba bezplatného klubu: pondělí, středa, pátek od 13 do 17 hod. Provoz klubu se řídí vlastními pravidly, viz. Pravidla v klubu Mozaika.
 4. Vstup do spodní části klubu je povolen pouze po přezutí (přezůvky, ponožky). K odkládání bot a oblečení je určena šatna u vstupu a u WC.
 5. Vstup zvířat je zakázán.
 6. Ve spodní části je zákaz konzumace jakéhokoli jídla a pití, pokud není výslovně domluveno s provozovatelem jinak.
 7. Konzumace alkoholu a návykových látek je v prostoru Mozaiky bez výjimek zakázána, stejně jako zde platí přísný zákaz kouření.
 8. Uživatelé Mozaiky nesmí při svých činnostech rušit hlukem obyvatele domu (hlasitá hudba, křik).
 9. Odpad se třídí a vynáší se do kontejnerů před domem.
 10. Veškeré hry, pomůcky a vybavení je nutné vracet tam, kam patří.
 11. Po provozní době klubu uklízí prostor zaměstnanec, po kurzech a pronájmech uklízí prostor lektor/pronájemce.
 12. Elektroniku využívají děti jen se souhlasem dospělého.
 13. Do kuchyně je vstup povolen pouze dospělým a dětem v jejich doprovodu.
 14. Do skladu je vstup povolen pouze zaměstnancům Mozaiky a osobám k tomu výslovně oprávněným.
 15. V kuchyňce nekonzumujte cizí potraviny. Káva, čaj, sušenky, drobné občerstvení je k dispozici za ceny dle vyvěšeného ceníku. Mince vhazujte do pokladničky.
 16. Topení obsluhují pouze zaměstnanci Mozaiky a osoby k tomu určené.
 17. Před odchodem je nutné vždy pečlivě zkontrolovat, že: jsou vyneseny odpadky, zavřená okna, vypnutá elektronika, všechny věci na svém místě, uklizené toalety a kuchyň, že je vyluxováno, vytřeno, zhasnuto. Nezapomeňte zamknout!
 18. Jakékoli závady a nesrovnalosti je nutné bezprostředně hlásit paní Běťákové.
 19. Při nedodržování pravidel a provozního řádu může být uživatel vykázán a zakázán mu přístup do Mozaiky.

Nebojte se na nás kdykoliv obrátit s otázkou, prosbou či stížností, rádi Vám vyhovíme, pokud to bude možné! Děkujeme Vám, že chápete naše pravidla a dodržujete provozní řád. Snahou je zajistit bezpečnost všech, udržet v herně pořádek a zachovat vybavení, aby mohlo sloužit všem. My se za to vynasnažíme Vám zde pobyt co nejvíce zpříjemnit a poskytnout vám prostor pro rozvoj vašich zájmů a aktivit.

Provozovatel:                             Obec Psáry

Zodpovědná osoba:                  Mgr. Martina Běťáková

Kontakty:                                     tel.: 606060323, email: betakovaatpsary [dot] cz