Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů od 1. července 2018

Aktuální informace o lhůtách pro vydání občanských průkazů (dále jen „OP“) a cestovních pasů (dále jen „CP“), o výši správních poplatcích, místní příslušnosti úřadů pro nabírání žádostí a předávání vyhotovených dokladů. 

Informace v letácích reflektují novou právní úpravu na úsecích OP a CP účinnou od 1. 7. 2018 – zákon č. 195/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o OP, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Podstatné změny:

OP budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem, dosavadní OP zůstávají v platnosti

OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány pouze z důvodu voleb.

Standardní lhůta pro vydání OP zůstává 30 dnů, je možné vydání v kratších lhůtách (v pracovních dnech do 24 h nebo do 5 prac. dnů) a to za poplatek.

Zkrácené lhůty pro vydání CP - v pracovních dnech do 24 h  nebo do 5 prac. dnů, opět za poplatek..Podrobné informace neleznete v přiložených letácíh,

Přiložené soubory: