Uzavírka části komunikace Hlavní - náves v DJ dne 27. 9. 2014

Z důvodu Svatováclavských slavností dne 27. 9. 2014 dojde k uzavírce části kom. Hlavní na návsi v Dolních Jirčanech v délce cca 100 m, v čase od 9 do 19 h.

Objízdná trasa je po místních komunikacích: Na Lukách, V Domkách, K Lůžku, Horní a Hlavní v Dolních Jirčanech

Více informací v příloze.

Děkujeme za pochopení.