Umístění kontejneru na trávu před areál sběrného dvora

Rada obce schválila návrh na umístění kontejneru na biologický odpad – konkrétně na ukládání trávy před areálem sběrného dvora v Psárech na zkoušku od 18.7.2016.

Kontejner slouží pouze pro odkládání bioodpadu (trávu, listí, kuchyňského odpadu rostlinného původu  - bez obalů) pro fyzické osoby, které mají uhrazen poplatek za svoz a likvidaci odpadu v obci Psáry.

V případě, že bude kontejner plný, prosím nepřidávejte do něj žádný další odpad. Komplikujete tím jeho naložení a vývoz.

Vedle kontejneru bude umístěna popelnice pro odložení použitých pytlů či obalů, které byly použity na dovoz biologického odpadu.

Pokud se toto umístění kontejneru osvědčí a občané budou do kontejneru odkládat skutečně pouze určený odpad , bude tato služba nabízena po celou sezónu. V opačném případě bude tato služba zrušena.

Sedláková, Šimková, OÚ Psáry