úklid komunikací

Úklid komunikací bude zhájen dne 14.7.2021 u ZŠ Ámos a dále bude pokračovat ulicí NaLukách. Postupně budou zameteny všechny komunikace se zpevněným povrchem. Před úklidem míst s vyšším výskytem parkujících vozidel (např. sídliště Štědřík) včas rozmístíme informační cedule.