Stavba „II/105 Psáry, průtah“ - nové informace

Dne 25.5.2020 došlo k předání staveniště a zahájení stavebních prací v rámci akce „II/105 Psáry-průtah, rekonstrukce“, na kterých se Obec Psáry podílí spolu se Středočeským krajem a KSÚS. Z jednání vyplynuly následující skutečnosti:

  1. Od 1.6.2020 do 13.6.2020 bude úsek komunikace od mostu u Rubínu k obecnímu úřadu průjezdný na semafory jedním jízdním pruhem.
  2. Od 15.6.2020 dojde k úplnému uzavření tohoto úseku.
  3. Objízdná trasa pro automobily povede přes Dolní Jirčany po komunikaci II/105 Pražská, Psárská. Na kruhovém objezdu pojedete prvním výjezdem směr Kamenice přes Horní Jirčany (silnicí 603 Budějovická- Hlavní), na křižovatce  u Mandavy odbočíte doprava směr  Nechánice – Sulice po komunikaci II/603 (Jílovská, Sulická) okolo „Zdenky“ a následně na křižovatku silnic II/603 a III/00315 směrem na Jílové u Prahy (U ručiček) na Radlíku po silnici Pražská  až do Psár.

 4)    Zajištění autobusové dopravy bude následující:

a)     Autobus č. 332 a 956 bude veden po objízdné trase. Dolní Jirčany od Obecního úřadu ve Štědříku budou obsluhovány kyvadlovou dopravou do Jesenice.

b)    Psáry budou mít zajištěnu dopravu autobusovou linkou 341, která pojede jedním směrem do Jílového u Prahy s možností přestupu na odkloněnou linku 332 v Jílovém nebo na Radlíku a možností jet po objízdné trase linky 332 do Prahy na Budějovickou nebo opačným směrem tj. na Libeř na linky 331 a 333 v Dolních Břežanech, které končí na zastávce Kačerov v Praze u metra C. Samotný autobus 341 končí v Praze Modřanech na Obchodním náměstí poblíž tramvajové zastávky linek č. 17,3 a 2.  Dočasná zastávka  autobusu bude umístěna  před mostkem na Libeř u pekárny.

Linka 332 a 956 bude mít navíc na objízdné trase přidané zastávky Sulice Hlubočinka OC, Sulice Hlubočinka a Sulice.

5)    Odpady v úseku komunikace od mostu u Rubínu k obecnímu úřadu a dále z ulic Akátová a Na Stráni budou náhradně řešeny modrými pytli Obce Psáry, které budou každé úterý svážet zaměstnanci čety (viz. informační leták)

6)    Kontejnery na tříděný odpad z ulice Psárská (naproti Rubínu) byly rozmístěny v rámci Psár na jiná vyhrazená místa.

7)    Od 1.9.2020 je obcí zajištěn školní autobus pro děti, které budou jezdit ze Psár do školy AMOS v Dolních Jirčanech.

8)    Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány v Psárském zpravodaji, na webových stránkách obce a facebooku.

 Touto stavbou získají občané kapacitní kanalizaci v nejproblematičtější části obce, možnost připojení na Želivku, most, který nebude zadržovat vodu při povodních, kruhový objezd pro bezpečnou jízdu a na závěr komunikaci, kterou si po letech všichni zaslouží.