Rekonstrukce mostku na psárské návsi

Po dnešním kontrolním dni na stavbě mostu v Kutné ulici v Psárech se nám dostalo ujištění, že mostek bude zprůjezdněn k 1. 4. 2019. Některé práce budou sice pokračovat i po tomto datu, ale provoz bude obnoven. Pokud se dozvíme nějaké další informace, budeme Vás obratem informovat.