Přerušení dodávky el. energie - 10. 9. 2013 v Psárech

10. 9. 2013 od 8 - 15 h dojde k vypnutí celé TS a okolí: ZD, Ve Stráni, U nádrže, Nová zástavba .. z důvodu revize vedení.

- více v příloze

Přiložené soubory: