Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje“

Informujeme Vás, že máte možnost nahlédnout do koncepce v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce  pod kódem koncepce MZP169K, kde rovněž naleznete informaci o konkrétním dni zahájení zjišťovacího řízení, který zde bude uveden poté, co bude oznámení zveřejněno na úřední desce kraje.

 

Každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce kraje.

Vaše vyjádření je možné zasílat na adresu Odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10, 100 10, do 20 dnů od dnešního dne, tzn. do 9.12. 2013)