porucha plynu

Na sídlišti Štědřík před domem č.p. 154  v zeleni je prováděna oprava poruchy plynovodu.