Porucha na kanalizaci - OPRAVENO

Dobrý den,
oznamujeme vám zahájení havarijního přerušení odvádění odpadních vod v obci Psáry, lokalita Psárská, u restaurace Rubín dne 11.11.2018 od 09:00. Předpokládané trvání opravy 4 hodiny.

Dispečink VHS