POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 2013

 

Usnesením zastupitelstva obce Psáry č. 60/9-2012 konaného 12.12.2012 se výše cen za svoz komunálního odpadu v obci dle Obecně závazné vyhlášky č.7/2006 NEMĚNÍ.

Popelnice 120 litrů /jedna známka/            2.145,-Kč

Popelnice 240 litrů /dvě známky/               3.795,-Kč

Odpady rekreační objekt                           1.210,-Kč

Pes                                                           100,-Kč

Druhý a další pes                                        200,-Kč

Poplatek je splatný do 28.2.2013.

Pytle budou posílány pouze na písemnou žádost.

Více informací v příloze.

Přiložené soubory: