Poplatky za komunální odpad 2012

Usnesením zastupitelstva obce Psáry č.54/5-2011 konaného 14.12.2011 se výše cen za svoz komunálního /odpadu v obci dle obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 nemění.

Popelnice 120 litrů /jedna známka/ 2.145,-Kč
Popelnice 240 litrů /dvě známky/  3.795,-Kč
Odpady rekreační objekt 1.210,-Kč
   
Pes 100,-Kč
Druhý a další pes  200,-Kč

Poplatek je splatný do 29.2.2012.

Úřední hodiny:

pondělí 8,00-12,00  13,00-17,00
středa    8,00-12,00  13,00-18,00

Číslo účtu 23734349/0800 Česká spořitelna a.s.
Jako variabilní symbol uveďte číslo domu a do poznámky vepište jméno a příjmení. Urychlíte tím párování plateb.

Známka bude zaslána na základě písemné žádosti nebo telefonické dohody.
Pytle budou posílány pouze na písemnou žádost.

Psáry 03.01.2012
Ivana Šimková

Přiložené soubory: