Plánované přerušení dodávky elektřiny ve dnech 5. 11., 13.11. a 19. 11. 2020

Tímto informujeme jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci ve dnech 5. 11., 13.11. a 19. 11. 2020 Podrobná místa níže nebo zde https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

05.11.2020 (08:00 - 16:00) - plánovaná odstávka č. 110060736656

Psáry - Mordýřka, okres Praha-západ

Mordýřka

253, 293, 321, 425

 

Psáry - Psáry, okres Praha-západ

Mordýřka

E424

Psáry

parc. č. 423/8, parc. č. 427/2, E245, E246, E247, E248, E249, E250, E251, E252, E254, E255, E256, E257, E258, E259, E260, E261, E262, E263, E265, E266, E267, E268, E269, E270, E271, E272, E273, E274, E276, E277, E278, E279, E280, E281, E283, E284, E285, E286, E287, E288, E289, E291, E292, E294, E518

 

Psáry - Vedralka, okres Praha-západ

Vedralka

48, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 269, 270, 271, 286, 298, 299, 365, 368, 369

 

13.11.2020 (08:00 - 16:00) - plánovaná odstávka č. 110060740486

Psáry - Psáry, okres Praha-západ

Psáry

parc. č. 1030/28, E18, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E33, E34, E35, E36, E37, E428

 

19.11.2020 (08:00 - 16:00) - plánovaná odstávka č. 110060736919

Psáry - Mordýřka, okres Praha-západ

Mordýřka

253, 293, 321, 425

 

Psáry - Psáry, okres Praha-západ

Mordýřka

E424

Psáry

parc. č. 423/8, parc. č. 427/2, E245, E246, E247, E248, E249, E250, E251, E252, E254, E255, E256, E257, E258, E259, E260, E261, E262, E263, E265, E266, E267, E268, E269, E270, E271, E272, E273, E274, E276, E277, E278, E279, E280, E281, E283, E284, E285, E286, E287, E288, E289, E291, E292, E294, E518

 

Psáry - Vedralka, okres Praha-západ

Vedralka

48, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 269, 270, 271, 286, 298, 299, 365, 368, 369