Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060736656 dne 05.11.2020 od 8:00 - 16:00hod

Tímto informujeme jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č.110060736656 v obci Psáry: dne 05.11.2020 od 08:00 do 16:00hod. Podrobná místa naleznete po rozkliknutí.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

05.11.2020 (08:00 - 16:00) - plánovaná odstávka č. 110060736656

Psáry - Mordýřka, okres Praha-západ

Mordýřka

253, 293, 321, 425, 

 

Psáry - Psáry, okres Praha-západ

Mordýřka

E424, 

Psáry

parc. č. 423/8, parc. č. 427/2, E245, E246, E247, E248, E249, E250, E251, E252, E254, E255, E256, E257, E258, E259, E260, E261, E262,

E263, E265, E266, E267, E268, E269, E270, E271, E272, E273, E274, E276, E277, E278, E279, E280, E281, E283,

E284, E285, E286, E287, E288, E289, E291, E292, E294, E518, 

 

Psáry - Vedralka, okres Praha-západ

Vedralka

48, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 140, 141, 142, 

143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152,153,154, 155, 156, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 269, 

270, 271, 286, 298, 299, 365, 368, 369