Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060668661 dne 11.9.2019 od 8:00 - 14:00hod

Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060668661  dne 11.9.2019 od 8:00 - 14:00hod Psáry - Dolní Jirčany 

Bližší informace naleznete po otevření tohoto článku, nebo na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

 

Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060668661  dne 11.9.2019 od 8:00 - 14:00hod Psáry - Dolní Jirčany

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě

Rozpis jednotlivých dotčených lokalit:

11.09.2019 (08:00 - 14:00) - plánovaná odstávka č. 110060668661

Psáry - Dolní Jirčany

Dolní Jirčany

667,  830,  E268,  E283,  e264,  parc.č. 343/167,  parc.č. 351/5,  parc.č. 465/104,  parc.č. 465/20, 

Duhová

423,  859, 

Horní

211,  212,  217,  218,  219,  221,  222,  228,  229,  304,  305,  332,  384,  483,  499,  597,  843, 

K Lůžku

parc.č. 465/20, 

Lipová

526,  539,  827,  829, 

Mezilesí

546,  parc.č. 351/7, 

Na Skalce

269,  270,  271,  272,  273,  274,  275,  276,  277,  300,  301,  302,  303,  9999, 

Oblouková

296,  297,  298,  299, 

Pod Skalkou

263,  264,  265,  266,  267,  268, 

Prašná

482,  494,  560,  832, 

Roklinka

224,  227,  585,  586,  587,  588,  589,  590,  591,  592,  611,  710, 

U Studny

213,  215,  216,  250,  255,  257,  258,  259,  260,  281/E,  416,  650,  674,  906,  parc.č. 333/30,  parc.č. 337/3,  parc.č. 343/14