Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060739743 02.11.2020 od 7:30-15:30 hod

Tímto informujeme jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č.110060739743 v obci Psáry: dne 02.11.2020 od 7:30 do 15:30hod. Podrobná místa naleznete po rozkliknutí.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

02.11.2020 (07:30 - 15:30) - plánovaná odstávka č. 110060739743

Psáry - Dolní Jirčany, okres Praha-západ

Jižní

396, 397, 398, 399, 400, 401, 520

Nad Školkou

434, 435, 484

Sídl. Štědřík

151, 152, 153, 154