Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060709477 dne 21.05.2020 od 8:00 hod do 15:00 hod

Tímto informujeme jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č.110060709477 v obci Psáry: dne 21.05.2020 od 8:00 do 15:00hod. Podrobná místa naleznete po rozkliknutí

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

21.05.2020 (08:00 - 15:00) - plánovaná odstávka č. 110060709477

Psáry - Dolní Jirčany, okres Praha-západ

Dolní Jirčany

parc. č. 465/20

Horní

228, 229, 332, 384, 483, 597

K Lůžku

parc. č. 465/20

Na Skalce

9999

Pod Skalkou

266

Roklinka

224, 227