Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060708530 dne 18.05. 2020

Tímto informujeme jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060708530 v obci Psáry: dne 18.05.2020 od 8:30 do 14:30hod. Podrobná místa naleznete po rozkliknutí

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

 

18.05.2020 (08:30 - 14:30) - plánovaná odstávka č. 110060708530

Psáry - Dolní Jirčany, okres Praha-západ

Dolní Jirčany

137/7, 

Na Výsluní

176, 184, parc. č. 135/9, č. 137/4,5