Omezení provozu MěÚ Černošice dne 31. 12. 2012

Dne 31.12. 2012 bude z technických důvodů omezen provoz Městského úřadu Černošice, Podskalská 19, Praha 2.

 

V tento den dojde k omezení provozu MěÚ Černošice z důvodu nutnosti odstavení počítačové sítě, systémů spisové služby a ekonomického softwaru, zálohování těchto systémů a přenesení dat do nového roku. V uvedený den se nebudou vydávat ani vyměňovat parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Důvodem je uzavřená databáze bez možnosti vstupu.

Děkujeme za pochopení.

Úsek sociální pomoci MěÚ Černošice