Nové vedení obce

Ve čtvrtek 6.11.2014 proběhla ustavující schůze zastupitelstva, na které bylo zvoleno nové vedení obce a její kontrolní orgány. Starostou zůstává i nadále Milan Vácha, do funkce uvolněné místostarostky byla zvolena Vlasta Málková a neuvolněnou místostarostkou bude Martina Běťáková.
Vzhledem k výsledkům voleb vnímáme výsledný stav jako závazek a budeme se snažit zodpovědně a poctivě přistupovat k práci pro naši obec.