Návrhy na zadání změny č. 6 územního plánu obce

Obec Psáry oznamuje návrh zadání změny č. 6 územního plánu. Tato změna je pořizována výhradně na žádost navrhovatele a to vlastníků dotčených pozemků p.č. 29/1, 29/2, 1089/19, 23/2 a st. 15, vše v k.ú. Psáry. Záměr pořízení byl schválen zastupitelstvem obce a to usnesením č. 32/4-2015.

Prosím, nepodávejte do této změny územní plánu jiné návrhy na pořízení. Nebudou akceptovány.