Napouštění bazénů

Žádáme občany, aby nenapouštěli bazény z vodovodního řadu. Dochází tím k náhlému odčerpání velkého množství vody z vodojemů a odtok je v tomto případě větší,  než je  denní povolený odběr podzemní vody z vrtů, takže se vodojemy nestíhají doplnit. V případě potřeby lze dovoz vody pro napuštění bazénu zajistit cisternou od spol. VHS Benešov.

Děkujeme za pochopení