Naháňka 3.12.2017

Dne 3.12.2017 pořádá Myslivecký Spolek Borovina  Psáry naháňku na divoká prasata.Naháňkou se rozumí druh společného honu přičemž se zvěř (prase divoké) nahání na střelce na určeném stanovišti. Lovecká akce proběhne v uvedený den od 9 00 hod. do 15 30 hod. V lokalitě Horní Jirčany viz PŘÍLOHA (mapa). Žádáme obyvatele aby se při svých procházkách vyznačenému území raději vyhnuli z důvodů vaší bezpečnosti a v uvedený den nevstupovali  do honitby. Akce má za úkol snížit stavy prasete divokého a omezit  s působené škody na obecním a soukromém majetku. Za dočasné omezení se předem omlouváme.
Za Myslivecký Spolek Borovina Psáry tel 603 911 041, předseda Ladislav Racz