Kontrola řadů a přípojek splaškové kanalizace v Psárech v ulicích Pod Vápenkou, Nad Soutokem, Do Polí, Za Vápenkou a Ve Višničkách

V době od 7. 4. cca do 20.6.2014 bude v ulicích Pod Vápenkou, Nad Soutokem, Do Polí, Za Vápenkou a Ve Višničkách v Psárech probíhat kontrola řadů a přípojek splaškové kanalizace.

Prosíme řidiče o zvýšenou opatrnost na komunikacích, nad šachtami kanalizace se bude pohybovat auto spol. Herčík a Kříž, z kterého je ovládána kamera spuštěná do kanalizačních řadů. Po kamerových prohlídkách řadů bude provedena kouřová zkouška na těsnost kanalizačních přípojek a prověření možných napojení dešťových svodů do splaškové kanalizace.

Všechny prohlídky probíhají bez nutnosti vstupu na soukromé pozemky.

 

 

 

Sedláková, správa majetku