Info - autobusy, elektřina, škola

Dobrý den,
voda v ulici Pražské a Psárské částečně opadla, nyní je silnice s opatrností průjezdná a doprava se v průběhu noci bude vracet do normálu. Pokud se počasí  nezhorší, všechny autobusové spoje by měly ráno vyjíždět dle jízdního řádu.

U restaurace Rubín tlak vody nadzvedává kanalizační poklopy - projíždějte opatrně!!!

Dle informace společnosti ČEZ je trafostanice pro Babu vyplavena a zatím nemáme zprávu, kdy se podaří závadu odstranit. Info na  ČEZ

Škola i školka bude fungovat bez omezení. Děti z klubíčka se sejdou v mateřské školce u Sluníček.

Vlasta Málková