Bludičkobraní - poděkování

Počasí nám přálo, Bludičky se sešly v hojném počtu od barevných, zlých černých po hodné bílé. Les osvítila bludičkovská světýlka a děti se mohly vydat na cestu za hledáním. Děti byly nadšené z hledání Bludiček, ale nikdo se prý nebál :). Jak to bylo doopravdy?

Děkuji všem úžasným Bludičkám, organizátorkám a těm, kteří obětavě zajistili zázemí a občerstvení u rybníka Kukaláku, prostě všem, kteří se snažili udělat dětem radost. FOTOGALERIE
Vlasta Málková