2.setkání s občany

Srdečně Vás zveme v pondělí 18. listopadu od 18.00 hod.do restaurace Na Kopečku na 2. VEŘEJNOU DISKUZI za účasti vedení obce a architektů K dispozici bude dřevěný model návsi od pana Tydlitáta?

- jak proměnit náves v Dolních Jirčanech?
- jak zkvalitnit veřejný prostor?
- jaká je budoucnost objektu s obchodem a restaurací?
- co by mělo být v prostoru za obchodem?
- jak zatraktivnit místo pro pěší při zachování dobré dostupnosti autem?
- jaký charakter veřejného prostranství byste si přáli?

Milan Vácha, starosta
Vlasta Málková, místostarostka