Odstranění závad na řadech splaškové kanalizace v Dolních Jirčanech

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
48.400 - 400.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
380000
Vysoutěžená cena zakázky: 
286180
Ukončení příjmu nabídek: 
28. Březen 2017 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
1. Květen 2017
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Červenec 2017
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Odstranění závad na řadech splaškové komunikace v  Dolních Jirčanech.

Podrobný popis zakázky: 

Jedná se o 12 poruch na řadech splaškové kanalizace v místních komunikacích, které byly lokalizovány kamerovými prohlídkami. Přehled závad je popsán v příloze č. 1 +  fotodokumentace, příloha č.  2 – přehled závad,  příloha č. 3 - vyznačení v mapě.

Dílo bude dokončeno do 30 dní od předání staveniště. Doba pro realizaci – během měsíce květen - červenec 2017.

Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky v prosté kopii a doloží reference o provedených opravách kanalizace.                 

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.
Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

Doplňující
Seznam přijatých nabídek: 
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Herčík a Kříž spol. s r.o. 307 074, 00 Kč 253 780, 00 Kč 424/2017 42/2017