Aktuality

Konkurz na ředitele mateřské školy

Rada obce Psáry ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky nově zřizované Mateřské školy Štědřík, která od 1. srpna 2017 převezme část činnosti rušené příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha – západ.

Rozhodnutí - zvláštní užívání komunikace Na Vysoké a Duhová 3. 4. - 13. 4. 2017

Rozhodnutí - zvláštní užívání komunikace Na Vysoké a Duhová 3. 4. - 13. 4. 2017

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ve dnech 12. 4. a 13. 4.

Vážení, 

oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve dnech 12. a 13. 4. jsou uložena v příloze.

OÚ Psáry

Nevylepené známky pro svoz domovního odpadu

Množí se případy nesvezení popelnic na domovní odpad díky chybějícím známkám pro rok 2017. Přípomínáme občanům, že kdo nemá vylepenu známku pro rok 2017, tomu od 1. 3. 2017 nebudou popelnice svezeny. Kdo si ještě svoz odpadu pro rok 2017 nezaplatil, nechť tak obratem učiní na obecním úřadě. 

Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY

Veřejnou vyhlášku - Oznámení o projednávání a doručení návrhu zadání územního plánu naleznete na úřední desce a v příloze této zprávy.

Havárie na vodovodním řadu - OPRAVENA

Z důvodu havárie je omezena dodávka pitné vody v části Dolních Jirčan- zdroj Želivka. Předpokládané trvání odstávky do cca 15 h. Více informací VHS Benešov s.r.o. tlf. 840 205 206

Havárie na vodovodním řadu Dolní Jirčany

Z důvodu havárie je omezena dodávka vody do Dolních Jirčan. Předpokládané trvání odstávky do cca 15 h - viz sdělení VHS Benešov.

Výměna vodoměrů

V období únor až březen 2017 probíhají plošně výměny vodoměrů Psáry – Dolní Jirčany.
Žádáme odběratele o umožnění přístupu k vodoměru  pracovníkům VHS Benešov, kteří provádějí výměny.

Nigrin Otakar,  Vodohospodářská společnost Benešov
840 205 206 linka 231,  nigrinatvhs-sro [dot] cz

 

Samostatná škola i školka – záměr pro školní rok 2017/2018

Rada obce Psáry připravuje záměr rozdělení školy a školky na samostatné organizace, o kterém se můžete více dočíst v článku níže. Zároveň jste zváni na společnou diskusi k tomuto tématu, která se uskuteční v pondělí 20. února od 18 hod. na obecním úřadě.

Informace o Programu regionálních aktivit na rok 2017

MAS Dolnobřežansko připravila i pro rok 2017 Program na podporu regionálních aktivit. Ten je určený na podporu drobných projektů neziskových organizací, fyzických osob a spolků bez právní subjektivity, které se aktivně dotýkají občanů alespoň dvou obcí v území MAS Dolnobřežansko.  V letošním roce rozdělíme 100 000,-Kč. Maximální výše podpory na jeden projekt je 10 000,-Kč. Příjem žádostí bude probíhat do 24. února 2017. Pravidla programu a Žádost o dotaci jsou zveřejněny na webových stránkách www.mas-dolnobrezansko.cz

Nalezen pejsek - v lokalitě Vysoká, Dolní Jirčany

Najde se páníček tohoto pejska? - viz foto. Patrně kříženec labradora s něčím.

Majitel, ať volá obecní policii 775 775 978

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU Psáry a Dolní Jirčany

V termínu od 20. 1. - 8. 3. 2017 je možnost uplatnit připomínky k návrhu změny č. 6 územního plánu sídelních útvarů Psáry a Dolní Jirčany. Připomínky se podávají písemnou formou na adresu  Obecního úřadu Psáry, Pražská 137, Psáry 252 44. Do grafické a textové části  návrhu změny č. 6  ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirčany je možné nahlédnout i na adrese pořizovatele - Obecní úřad Psáry, Pražská 137, Psáry 252 44. 

Nalezen pejsek

Dne 19.1.2017 ve 21:00 hod byl v ul. Sportovní v Psárech nalezen pes menší velikosti, kříženec, světle hnědé barvy. Nebyl označen známkou ani žádným jiným identifikačním prvkem. Z důvodu současných nízkých teplot bude pes umístěn do zítra tj. 20.1.2017 na služebně MP Jesenice.

Odstávka vody v ul. Sportovní

Dobrý den,
oznamujeme vám zahájení havarijního přerušení dodávky pitné vody v obci Psáry, lokalita Sportovní dne 14.01.2017 od 02:30. Předpokládané trvání odstávky: 9 hodin.

S pozdravem

Dispečink

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.
Černoleská 1600
256 13 Benešov

Nalezen pejsek - vrácen majiteli

Dne 12.1. 2017 ve 21.15 převzala hlídka MP nalezeného psa - křížence neznámé rasy v blízkosti restaurace Rapid Psáry. Pes byl umístěn do kotce OÚ Psáry, je bez ID znaků a viditelného zranění. 

 

Upozornění na podezřelého muže

Prosíme všechny, aby zvýšili svoji pozornost v oblasti jirčanské návsi a za ní, směrem ke kostelu. V minulých dnech zde došlo k pokusu o loupež. Policie bude prostor častěji kontrolovat, ale v případě kdy občané spatří v této oblasti podezřelé osoby či jednání, kontaktujte prosím pohotovost městské policie na čísle 775 775 978 .

Poplatky za psy a svoz komunálního odpadu 2017

Usnesením zastupitelstva obce Psáry č. 57/6-2016 konaného dne 14.12.2016 se výše cen za svoz komunálního odpadu v obci dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2014 NEMĚNÍ. Přinášíme aktuální informace pro rok 2017. Informace o svozu bioodpadu budou doplněny později

Nalezený pejsek vrácen majiteli - fenka v Dolních Jirčanech

Dnes ráno nalezen pejsek - odrostlé štěně, kříženec bez ID znaků, bez zranění. Fenka volně pobíhala v lokalitě Vysoká, ul. Hlavní. Nyní je umístěna v obecním kotci. Prosíme majitele, ať si ji vyzvedne co nejdříve.

 

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 30. 1. 2017

Dne 30. 1. 2017 v době od 7.30 - 15 h v obci Psáry, části obce Psáry dojde k plánovanému přerušení dodávky elektřiny.

Nález peněženky

Včera byla nalezena peněženka s finančním obnosem před obchodem s potravinami na Štědříku. Majitel nechť se dostaví na obecní úřad.

Krásné a pohodové vánoce

Krásné a pohodové vánoce a vše nejlepší do nového roku, hodně zdraví a úspěchů přeje vedení obce a zaměstnanci úřadu.

Obecní úřad 23. a 30. 12. 2016 UZAVŘEN

Informujeme Vás, že obecní úřad bude ve dnech 23. 12.a 30. 12. 2016 uzavřen. Děkujeme za pochopení. OÚ Psáry

Sběrný dvůr ve dnech 24. a 31. 12. 2016 UZAVŘEN

Informujeme Vás, že ve dnech 24. a 31. 12. 2016  bude sběrný dvůr uzavřen. R. Sedláková správa majetku

Našla se kamera

Dobrý den, dnes byla na obecní úřad doručena kamera, kterou někdo ztratil na Staročeském adventu.Za nález a odevzdání děkujeme. Majitel si ji může vyzvednout v úředních hodinách na OU.
Vlasta Málková

Odchyt a odlov divokých prasat

Obec získala od Městského úřadu Černošice povolení pro myslivecké sdružení Borovina k odstřelu a odchytu přemnožených divokých prasat v intravilánu obce. K odstřelu bude docházet na louce nad Kukalákem a na církevním pozemku pod třešňovkou(viz obrázky) a v lokalitě Vysoká. Oblast určená pro střelbu bude označena páskou.

Žádáme proto občany, aby dbali zvýšené opatrnosti a v době od 17,00 do 8,00 ráno nevstupovali na louky, do lokalit (označených na mapkách), psi si drželi na vodítku a nepouštěli je volně. Toto  opatření trvá od 2.12.2016 do odvolání, minimálně do 31.12.2017.

Odstávka vody ve dnech 23. 11. a 24. 11. 2016 - Sídl. Štědřík č.p. 154, ul. K Lesu

Oznamujeme vám zahájení odstávky pitné vody z důvodu přepojování nového vodovodního řadu, náhradní zásobování vodou bude zajištěno:
- dne 23. 11. 2016 od 09:00- lokalita Sídl. Štědřík, sidliště Štědřík bytovka č.p.154 . Předpokládané trvání odstávky: 6 hodin. 
- dne 24.11.2016 od 09:00 - ulice K Lesu, Dolní Jirčany. Předpokládané trvání odstávky: 6 hodin. 

Eva Petráková, Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. 

 

Ul. Pod Strání 23. 11. 2016 uzavřena

Ve středu 23. 11. 16 od 8 do 15h bude cesta v ul. Pod strání v Psárech v úseku podél koupaliště pro průjezd uzavřena z důvodu opravy žlabu. Děkujeme za pochopení, Sedláková R., správa majetku

Našel se papoušek

V neděli 20. 11. byl v blízkosti pobytové louky na Štědříku nalezen papoušek korela / viz foto /. Papoušek byl umístěn do odborné péče pí Žohové z Jílového u Prahy - Luka pod Medníkem, tlf. 603 211 381.  

Dotace a návratné finanční výpomoci pro spolky a zájmová sdružení

Místním spolkům a zájmovým sdružením připomínáme že  že od 1. 11. do 30. 11. je možné na podatelnu obecního úřadu podávat Žádosti o individuální dotace a návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Psáry. Všechny potřebné informace a dokumenty naleznete na konci článku.

OÚ uzavřen 9-11.11.2016

Informujeme Vás, že ve dnech 9. až 11. 11. 2016 (středa - pátek) bude obecní úřad pro veřejnost z technických důvodů UZAVŘEN.

Obecní úřad 9. - 11. 11. 2016 UZAVŘEN

Vážení, informujeme Vás, že ve dnech 9. až 11. 11. 2016 (středa - pátek) bude obecní úřad pro veřejnost z technických důvodů UZAVŘEN. OÚ Psáry
 

Přerušení dodávky elektřiny dne 1. 11. 2016

Dne 1.11.2016 v době od 08:00 do 14:00 hod. bude přerušena dodávka elektřiny v ul. Hlavní,Horní,Javorová,K Junčáku,Ke Kukaláku,Krátká,Na Výsluní,Na Vysoké,Nad Školkou,Pod Skalkou,Spojovací,Sportovců,U Studny,V Dolcích. Bližší informace na www.cezdistribuce.cz a www.psary.cz.

Přerušení dodávky elektřiny dne 1. 11. 2016

 

Zvláštní užívání místní komunikace Ke Kukaláku v Dolních Jirčanech

Zvláštní užívání místní komunikace Ke Kukaláku v Dolních Jirčanech 

Zvláštní užívání místní komunikace Sportovců v Dolních Jirčanech

Zvláštní užívání místní komunikace Sportovců v Dolních Jirčanech

- Uzavírka místní komunikace ve dnech 17. 10. - 12. 12. 2016

Výsledky voleb do zastupitelstva Středočeského kraje 2016 v naší obci

Konečné výsledky letošních voleb do zastupitelstva středočeského kraje v naší obci převzaté se serveru http://volby.cz

Nová mobilní aplikace pro obyvatele Psár a Dolních Jirčan

Pro naše občany je nyní připravena nová mobilní aplikace „Obec Psáry“, která usnadňuje komunikaci s obecním úřadem a naopak. V rámci aplikace se nejen dozvíte o aktuálních informacích, ale máte si rovněž možnost přečíst Psárský zpravodaj, informace na úřední desce či nahlédnout do fotogalerie. Neméně důležitá je možnost kontaktovat obecní úřad s vaším problémem, případně technické pracovníky pro nahlášení závad (nefunkční osvětlení, výmoly na silnici, nevyvezený odpad apod.). Majitelé této aplikace budou navíc informováni o důležitých věcech pomocí notifikačních zpráv. Mobilní aplikace je k dispozici pro iOS (iPhone a pod) a Android.

Výběrového řízení na pozici tajemník/tajemnice obecního úřadu Kamenice

Obec Kamenice vyhlašuje výběrové řízení na pozici tajemník/tajemnice obecního úřadu Kamenice. Více informací naleznete v příloze.

Přemnožená divoká prasata

V úterý 4.10. jsme se sešli se zástupcem odboru Životního prostředí MÚ Černošic panem Bc. Hrzánem a našimi myslivci. Prošli jsme postižené oblasti obce, abychom se domluvili na dalším postupu. Vytipovala se místa, která by byla vhodná k odstřelu prasat mimo honitbu, ale nejprve je nutné získat povolení. Také žádáme o povolení naháňky mimo honitbu, ale zda ho získáme nebo ne, nevíme. O dalším postupu budeme informovat na společné schůzce, které se uskuteční 21.10. v Restauraci Na kopečku od 18 hodin a jste na ni zváni.

Vlasta Málková

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají: v pátek dne 7. 10. 2016 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 8. 10. 2012 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Místem konání voleb je volební místnost na obecním úřadě Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

Informace k vydávání občanských průkazů ve dnech konání voleb zde

Nalezena fenka dne 28.9.16 na návsi v Psárech

Prosíme majitele o vyzvednutí psa, který je dočasně umístěn v obecním kotci. Děkujeme i za info, kdyby někdo fenku poznal s odkazem na majitele

Divočáci

Množí se stížnosti našich občanů na přemnožená divoká prasata. O všech problémech informujeme myslivce, kteří se snaží problematická místa nevhodná ke střelbě procházet se psi a instalují na okraje obytných částí pachová zradidla viz. článek v Psárském zpravodaji str. 35  . Prasata se lidí nebojí a velmi dobře se jim žije na neposekaných pozemcích v obydlených lokalitách, proto žádáme všechny majitele neudržovaných pozemků, aby zjednali nápravu a pozemky alespoň posekali. Podařilo se nám domluvit společné setkání s pracovníky Odboru životního prostředí i s myslivci na  úterý 4.10. Pokusíme se vytipovat pozemky vhodné k odstřelu prasat mimo honitbu. O výsledku jednání budeme informovat.

Vlasta Málková

Technické služby Dolnobřežanska nabízejí pracovní místa

Technické služby Dolnobřežanska nabízení nová pracovní místa v regionu. Více ZDE

 

Sběrný dvůr 28. 9. 2016

Informujeme Vás, že ve středu 28. 9. 2016  bude sběrný dvůr uzavřen. R. Sedláková

Odstávka vody ze zdroje Tondach

Vážení, 
ve dnech 21. 9. a 29. 9. 2016 bude odstávka elektřiny. Z tohoto důvodu bude přerušena dodávky vody ze zdroje Tondach-ul. Nad Školkou, V Třešňovce, část ul. Pražská, Jižní, Sídl. Štědřík, V Zahradách a Chrpová . Cisterny budou přistaveny.
Děkujeme za pochopení. OÚ Psáry

Odstávka elektřiny - přerušení dodávky vody Tondach

Vážení, ve dnech 21. 9. a 29. 9. 2016 bude odstávka elektřiny. Z tohoto důvodu bude přerušena dodávky vody ze zdroje Tondach-ul. Nad Školkou, V Třešňovce, část ul. Pražská, Jižní, Sídl. Štědřík, V Zahradách a Chrpová . Cisterny budou přistaveny. Děkujeme za pochopení. OÚ Psáry

Přerušení dodávky elektřiny ve dnech 12.9., 15.9., 21.9. a 23.9. a 29. 9. 2016

Vážení, dle sdělení spol. ČEZ bude ve dnech 12.9., 15.9., 21.9. a 23.9. 2016 přerušena dodávka elektřiny. Seznam dotčených nemovitostí zjistíte na webu ČEZ nebo tlf. 371 100 100 nebo 840 840 840.

Přerušení dodávky elektřiny

Dle sdělení spol. ČEZ bude ve dnech 12.9., 15.9., 21.9., 23.9. a 29.9. 2016 přerušena dodávka elektřiny. Seznam dotčených nemovitostí uveden na webu ČEZ nebo tlf. 371 100 100 nebo 840 840 840 a webu obce.

UZÁVĚRY KOMUNIKACÍ

Informujeme Vás, že od úterý 30. 8. od 7,30 hod do středy 31. 8. do 19 hod. bude uzavřena pro průjezd komunikace Pod Strání na Babu a to v úseku cca 80 m před můstkem a to z důvodu pokládky živičného povrchu. Úsek je možný objet po cestách Baba II nebo Baba III na ul. A. Šimka a dále ul. Pod Vápenkou.

Od úterý 30. 8. od 7,30 hod bude s obtížemi průjezdná ul. Horní v úseku od křižovatky s ul. Pod Skalkou po konec obce Dolní Jirčany a to z důvodu frézování živičné vrstvy a dále ve dnech 31. 8. - 1. 9. bude tento úsek pro průjezd úplně uzavřen a to z důvodu pokládky nového povrchu. Úsek je možný objet po místních komunikacích, ale žádáme řidiče, aby pro výjezd z obce v těchto dnech použili spíše místní komunikace směřující na sil. II/105 Pražskou.

Uzavírka silnice III/1051 Libeř - Psáry

V termínu od 23. 8. 2016  do 18. 9. 2016 je úplně uzavřena silnice III/1051 Libeř-Psáry viz Oznámení Městského úřadu Černošice.