Aktuality

Uzavírka ul. Ke Kukaláku v So 26. 4. 2014 od 13 - 19 h v délce cca 250 m

V sobotu 26. 4. 2014 bude uzavřena komunikace v ul. Ke Kukaláku  v úseku od křižovatky s ul. Javorovou po rybník Kukalák z důvodu konání akce "pavoučí stezka". Lze objet po místní komunikaci Hlavní. 

Velikonoce v kostele sv. Václava v Dolních Jirčanech

Srdečně Vás zveme na velikonoční akce v kostele sv. Václava - viz příloha.

Ztratil se pes

Dne 12.04.2014 se ztratil 1 rok starý pejsek kříženec pudla jménem Matýsek. Barva černá.  Váží cca 15 kilo. Zavolejte nám prosím na naše telefonní číslo 602 379 762 nebo 775 635 063. Lze napsat na email charlybbatseznam [dot] cz  - Odměna!

 

Nábor malých hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Psáry pořádá nábor do nově vzniklého kroužku mladých hasičů pro děti od 6 do 15 let. Schůzky budou probíhat v hasičské zbrojnici SDH Psáry.

Ztratila se britská modrá kočička - NALEZENA

Ztratila se britská modrá kočička, prosím volejte tel. 602608741, odměna.

Informace pro voliče, který se přestěhoval

Volič, který po 13. dubnu 2014 změnil adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v České republice, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu  vedeném obecním úřadem v místě původního trvalého pobytu - více v příloze.

Knihovna uzavřena

Po dobu dovolené je knihovna uzavřena. Otevřeno od 22. 4. 2014.

Májové slavnosti 17.5.2014

Zájemci o stánkový prodej na Májových slavnostech se mohou přihlásit na mailové adrese malkovaatpsary [dot] cz nebo na tel. 602 714 101. Akce se bude konat v sobotu 17.5. 2014 na návsi v Dolních Jirčanech.

Oprava propadů v ul. Roklinka

Zítra tj. 8.4.14 budou zahájeny práce na předláždění největších propadů zámkové dlažby v komunikaci Roklinka. Práce budou zahájeny v místech propadů od křižovatky s ul. Horní a budou pokračovat směrem do křižovatky s ul. Lipová.  Překládka dlažby bude zahájena před 8 hod. a do 16 hod. rozebranou část komunikace opraví. U větších propadů se výjimečně může stát, že na opravě propadu budou pokračovat další den a komunikace by byla z tohoto důvodu neprůjezdná i po uvedeném čase.

Komunikace bude během dne neprůjezdná, ale vždy bude umožněn  do komunikace vjezd i výjezd z obou stran.

Předem děkujeme řidičům za trpělivost.

 

Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí - viz přiložené letáky.

Kontrola řadů a přípojek splaškové kanalizace v Psárech v ulicích Pod Vápenkou, Nad Soutokem, Do Polí, Za Vápenkou a Ve Višničkách

V době od 7. 4. cca do 20.6.2014 bude v ulicích Pod Vápenkou, Nad Soutokem, Do Polí, Za Vápenkou a Ve Višničkách v Psárech probíhat kontrola řadů a přípojek splaškové kanalizace.

Konkurz na funkci ředitele/ky MŠ Okrouhlo

Obec Okrouhlo vyhlásila konkurz na obsazení funkce ředitele/ředitelky Mateřské školy Okrouhlo. Přihlášky na konkurz lze zasílat do 22. dubna 2014. 

Ztratila se fenka

20.03.2014 se ztratila mezi Hradištkem a Pikovicemi světlá fenka, kříženec labradora a ovčáka, slyší na jméno Rony. Je stará 3 roky. Na zadní noze má jizvu od operace zlomeniny. Nemá obojek. 

Více v příloze.

INFORMACE - Volby do Evropského parlamentu - 23 a 24 května 2014

Info v příloze.

Nalezení pejsci

Dnes byly nalezeny v katastru obce Psáry tyto dvě fenky střední velikosti. Pokud byste někdo věděl , komu patří, volejte obecní úřad 241940454.

Oznámení o omezení provozu a změně dopravního značení ul. Nad Školkou

Upozorňujeme obyvatele ul. Nad Školkou, že v době od 24.3. do 14.4.2014 bude probíhat výměna žlabovnic za štěrbinové žlaby v místě křižovatky s ul. Pražská.

V době od 25. do 28.3.14 bude ul. Nad Školkou obousměrná a to z důvodu zatvrdnutí betonového lože pod štěrbinovými žlaby. Vyzýváme všechny řidiče, aby v této době v ulici neparkovali a věnovali zvýšenou pozornost změně dopravního značení.

Nalezena karta Opencard

V Psárech na návsi byla nalezena karta Opencard na jméno Monika P. K vyzvednutí je na obecním úřadě. Nálezkyni děkujeme.

Výstava návrhů - Nová škola pro Psáry a Dolní JIrčany

Srdečně Vás zveme na výstavu oceněných soutěžních návrhů v architektonické soutěži "Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany", která bude přístupná od 11.3. do 17.3. v zasedací místnosti Obecního úřadu Psáry. 
*Vernisáž se uskuteční 10.3. v 18 hod.*

Výstava bude otevřena v pracovní dny v úředních hodinách: 
Po 8 - 12 a 13 - 17 hod
Út,Čt 8 -12 a 13 - 16 hod
St  8 - 12 a 13 - 18 hod
 Pá 8 - 12 hod

Upozornění - svoz odpadu

Upozorňujeme občany, že v pátek 7. 3. 2014 již nebudou vyvezeny popelnice bez známky na rok 2014. Poplatek na rok 2014 je možné uhradit v PO 8-12 a 13-17 hod. a ST 8-12 a 13-18 hod. OÚ Psáry

Knihovna 4. a 11. března zavřena

Knihovna bude v úterý 4. a 11. března zavřena.

Sběr bioodpadu letos opět pokračuje

Svoz a likvidaci bioodpadu od občanů, který pro obec zajišťuje firma Rumpold, s.r.o.,  se již stal běžnou součástí života v obci.  Noví zájemci se mohou hlásit do systému svozu na e-mailu: kzehroviceatrumpold [dot] cz   I v letošním roce bude svoz prováděn za nezměněných pravidel. Svoy budou probíhat každou středu. Cena zůstává stejná jako v roce 2013: za 32 svozů je to 1 826 Kč vč. DPH. Svoz probíhá v období od 24. 4. do 30. 11. 2014.

Výkopové práce a terénní úpravy v ul. Kutná

Od 17.2.2014 bude spol. AZ Elektrostav provádět překládku el. kabelu ze sloupů do výkopu v chodníku ul. Kutná dle harmonogramu prací.

KNIHOVNA UZAVŘENA -v úterý 3. 2. a 11. 2.

Knihovna bude ve dnech: 3. 2. 2014 a 11. 2. 2014 uzavřena.

Nalezen pejsek

Ve čt 30.1. odpoledne byla odchycena tato fenka v ul. Ke Kukaláku. Pes je nyní umístěn v obecním kotci. Kontaktujte pí Sedlákovou tlf. 602 754 834.

Výše poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2014

Výše poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2014 :

Popelnice 120 litrů /jedna známka/ 2.145,-Kč

Popelnice 240 litrů /dvě známky! 3.795,-Kč

Odpady rekreační objekt 1.210,-Kč

Pes 100,-Kč

Druhý a další pes 200,-Kč

 

Evropské dotace – dotazník občanů Psár a Dolních Jirčan

Vážení spoluobčané,

V období let 2014-2020 se nabízí v území MAS Dolnobřežansko, kam patří i naše obec, možnost získat finanční prostředky z Evropské unie na řadu rozvojových projektů. K tomu, abychom tyto prostředky získali, je potřeba spolupráce Vás, občanů Psár a Dolních Jirčan. Financovány budou ty projekty, které řeší skutečné problémy vnímané obyvateli jednotlivých obcí. Proto bychom Vás chtěli požádat o zodpovězení následujících otázek níže uvedeném dotazníku. Pokuste se prosím svojí aktivitou maximálně pomoci k podpoře projektů, které u nás skutečně potřebujeme a ne těch, o které nebude zájem a způsobí opět nevyčerpání Evropských peněz! Předem děkujeme za ochotu a čas.

Odkaz na dotazník https://docs.google.com/forms/d/1l_PS8y-XvwrtPcENbi4PVDI4P0Aso4zzj8VFRjcf0Tk/viewform

Divadlo ABC - Holky z kalendáře

Tentokrát jsme pro Vás vybrali na 11. února od 19 hodin něžnou komedii Holky z kalendáře, ve které hrají například Veronika Gajerová, Dana Batulková či Luba Skořepová. Odjezd je v 17.30 ze zastávek Psáry, OÚ Psáry a Dolní Jirčany u kostela. Cena vstupenky je 160 Kč. Vstupenky si můžete zakoupit v úředních hodinách v pokladně OÚ u paní Šimkové.

Nabídka pracovního místa - účetní Obce Dolní Břežany

Starosta Obce Dolní Břežany oznamuje dne 20.01.2014 vyhlášení veřejné výzvy k přihlášení zájemců na obsazení pracovního místa:   účetní Obce Dolní Břežany. Více info v příloze.

 

Ztratil se pes

Dne 23.12.2013 se ztratil pes DALI (stáří cca 3 roky). Nálezci odměna. Fotografie + kontakt v  příloze.

Závěr zjišťovacího řízení - "Generel cyklistickýc tras a cyklostezek na území Stč.kraje"

Oznámení koncepce „Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje“ bylo podrobeno zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Na základě oznámení, písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení, který Vám v příloze zasíláme

Voda na Štědříku teče

Oprava je odstraněna. Nyní se zavodňuje postupně potrubí. Tlak vody bude ještě klesat z důvodu odkalování.

Neteče voda na Štědříku

Porucha byla nahlášena a technici z VHS jsou již v Tondachu. O průběhu budeme informovat.

Podvodná nabídka svozu odpadu

Dle dostupných informací se údajně včera večer v lokalitě Vápenka (Ve Višničkách) pohybovali dva muži, kteří nabízeli levnější svoz odpadu. Asi o 500 kč. Pokud Vás navštíví, tak prosím rychle zavolejte na tel. 775775978 (hlídku Obecní Policie) a podvodníky se snažte pozdržet tak, aby došlo k jejich zajištění.

Děkujeme

Milan Vácha

Odečet vodoměrů ve dnech 8.1. - 14.1.2013

VHS Benešov bude  ve dnech 8.1. -14.1. 2014 provádět odečet vodoměrů - týká se pouze části obce Psáry.

Našel se pes - vrácen majiteli

Našla  jsem u školky  psa, je malý, černý, dlouhosrstý, se zelenou gumičkou na hlavě, bez známky a obojku.

Odstávka vody - sídliště Štědřík - DNES 6.1.2013 od 22h

Dnes 6.1.2014 v době od 22.00 cca 2 hod nepoteče voda na sídlišti Štědřík, v ul. Jižní, V Třešňovce, Nad Školkou a to z důvodu opravy elektrické instalace na vodárně v Tondachu.

 

Změna provozu Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR Praha-západ, Kartouzská 200/4, Praha 5 v době vánočních svátků

Ve dnech 27. 12. 2013 – pátek a 31.12.2013 – úterý bude kontaktní pracoviště uzavřeno pro veřejnost z technických důvodů.

Vánoční setkání v kostele a žehnání kolumbária

Srdečně Vás zveme v úterý 7.12. na každoroční vánoční setkání v dolnojirčanském kostele od 16 hod. Můžeme se těšit na vystoupení dětí ze školky, školy a klientů Laguny. Po skončení zpívání cca v 17,15 pan farář požehná nově postavené  kolumbarium u kostela v Dolních Jirčanech.

Přejeme veselé vánoce a šťastný nový rok 2014

Příjemné prožití svátků a vše nejlepší do nového roku přeje vedení obce a  zaměstnanci Obecního úřadu Psáry.

Uzavření úřadu pro veřejnost

Dne 23. 12. 2012 (pondělí) a 31. 12. 2012 (úterý) bude obecní úřad pro veřejnost UZAVŘEN.

Obecní úřad Pohoří - pracovní nabídka

Obecní úřad Pohoří (okres Praha – západ) hledá na pozici referentky/referenta Obecního úřadu (administrativní práce) zástup za mateřskou dovolenou.

Výlet do Drážďan

Pro občany, kteří si zaplatili výlet do Drážďan je odjezd autobusu tuto neděli 8.12. v 7,30 ze Psár od pekárny a druhý autobus odjíždí z dolnojirčanské návsi  také v 7,30. Odjezd z Dážďan pravděpodobně v 17,30 hod.

Na Boží hod vánoční a na Nový rok bude sběrný dvůr uzavřen.

Dne 25. 12. 2013 a 1. 1. 2014 bude sběrný dvůr uzavřen.

Knihovna do konce roku 2013 uzavřena

Knihovna bude do konce roku pro nemoc uzavřena.

Otevřeno: 7. 1. 2014

Část ul. Ke Kukaláku 28.11. neprůjezdná

Zítra tj. 28.11.13 v době od 10 do 15 hod nebude v horní části u stavby na pozemcích par.č. 143/4 a 143/3 průjezdná ul. Ke Kukaláku v  Dolních Jirčanech a to z důvodu skládání stavebního materiálu. Objízdná trasa povede ul. Hlavní a Ke Kukaláku.

Staročeský advent

V sobotu 30. listopadu 2013 od 12.30 do 18 h se koná Staročeský advent na návsi v Dolních Jirčanech, na který jste srdečně zváni. Z tohoto důvodu bude též komunikace Hlavní v úseku náves uzavřena pro průjezd motorových vozidel. Děkujeme za pochopení. (Omlouváme se, ve včerejší zprávě bylo uvedeno špatné datum.)

Staročeský advent

V sobotu 30. 11. 2013 od 12.30 do 18 h se koná Staročeský advent na návsi v Dolních Jirčanech, na který jste srdečně zváni. Z tohoto důvodu bude též komunikace Hlavní v úseku náves uzavřena pro průjezd motorových vozidel. Děkujeme za pochopení.

Dne 30. 11. 2013 od 12 -19 h bude uzavřena část komunikace Hlavní - náves - Vánoční trhy

Povolena uzavírka v úseku komunikace Hlavní - náves v délce cca 60 m z důvodu konání Staročeského adventu. Uzavírka bude možná objet po místních komunikacích ul. Pod Kostelem a bude ponechán průjezd z ul. Hlavní do ul. K Lůžku v Dolních Jirčanech.

Pekárna otevřena

Vítejte v první Psárské pekárně.
Čerstvé pečivo pro Vás připravují pekařští profesionálové, ale i nadšená mládež a dospělí z Domova Laguna Psáry, kteří chtějí být prospěšní. Přijďte ochutnat.

Pátráme po totožnosti neznámého muže - Dolní Břežany - Neznáte ho?

Neznámému muži se ve středu 16. října letošního roku v pobočce poštovního úřadu v Dolních Břežanech podařilo zmást pracovnici na přepážce.