Aktuality

KNIHOVNA UZAVŘENA -v úterý 3. 2. a 11. 2.

Knihovna bude ve dnech: 3. 2. 2014 a 11. 2. 2014 uzavřena.

Nalezen pejsek

Ve čt 30.1. odpoledne byla odchycena tato fenka v ul. Ke Kukaláku. Pes je nyní umístěn v obecním kotci. Kontaktujte pí Sedlákovou tlf. 602 754 834.

Výše poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2014

Výše poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2014 :

Popelnice 120 litrů /jedna známka/ 2.145,-Kč

Popelnice 240 litrů /dvě známky! 3.795,-Kč

Odpady rekreační objekt 1.210,-Kč

Pes 100,-Kč

Druhý a další pes 200,-Kč

 

Evropské dotace – dotazník občanů Psár a Dolních Jirčan

Vážení spoluobčané,

V období let 2014-2020 se nabízí v území MAS Dolnobřežansko, kam patří i naše obec, možnost získat finanční prostředky z Evropské unie na řadu rozvojových projektů. K tomu, abychom tyto prostředky získali, je potřeba spolupráce Vás, občanů Psár a Dolních Jirčan. Financovány budou ty projekty, které řeší skutečné problémy vnímané obyvateli jednotlivých obcí. Proto bychom Vás chtěli požádat o zodpovězení následujících otázek níže uvedeném dotazníku. Pokuste se prosím svojí aktivitou maximálně pomoci k podpoře projektů, které u nás skutečně potřebujeme a ne těch, o které nebude zájem a způsobí opět nevyčerpání Evropských peněz! Předem děkujeme za ochotu a čas.

Odkaz na dotazník https://docs.google.com/forms/d/1l_PS8y-XvwrtPcENbi4PVDI4P0Aso4zzj8VFRjcf0Tk/viewform

Divadlo ABC - Holky z kalendáře

Tentokrát jsme pro Vás vybrali na 11. února od 19 hodin něžnou komedii Holky z kalendáře, ve které hrají například Veronika Gajerová, Dana Batulková či Luba Skořepová. Odjezd je v 17.30 ze zastávek Psáry, OÚ Psáry a Dolní Jirčany u kostela. Cena vstupenky je 160 Kč. Vstupenky si můžete zakoupit v úředních hodinách v pokladně OÚ u paní Šimkové.

Nabídka pracovního místa - účetní Obce Dolní Břežany

Starosta Obce Dolní Břežany oznamuje dne 20.01.2014 vyhlášení veřejné výzvy k přihlášení zájemců na obsazení pracovního místa:   účetní Obce Dolní Břežany. Více info v příloze.

 

Ztratil se pes

Dne 23.12.2013 se ztratil pes DALI (stáří cca 3 roky). Nálezci odměna. Fotografie + kontakt v  příloze.

Závěr zjišťovacího řízení - "Generel cyklistickýc tras a cyklostezek na území Stč.kraje"

Oznámení koncepce „Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje“ bylo podrobeno zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Na základě oznámení, písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení, který Vám v příloze zasíláme

Voda na Štědříku teče

Oprava je odstraněna. Nyní se zavodňuje postupně potrubí. Tlak vody bude ještě klesat z důvodu odkalování.

Neteče voda na Štědříku

Porucha byla nahlášena a technici z VHS jsou již v Tondachu. O průběhu budeme informovat.

Podvodná nabídka svozu odpadu

Dle dostupných informací se údajně včera večer v lokalitě Vápenka (Ve Višničkách) pohybovali dva muži, kteří nabízeli levnější svoz odpadu. Asi o 500 kč. Pokud Vás navštíví, tak prosím rychle zavolejte na tel. 775775978 (hlídku Obecní Policie) a podvodníky se snažte pozdržet tak, aby došlo k jejich zajištění.

Děkujeme

Milan Vácha

Odečet vodoměrů ve dnech 8.1. - 14.1.2013

VHS Benešov bude  ve dnech 8.1. -14.1. 2014 provádět odečet vodoměrů - týká se pouze části obce Psáry.

Našel se pes - vrácen majiteli

Našla  jsem u školky  psa, je malý, černý, dlouhosrstý, se zelenou gumičkou na hlavě, bez známky a obojku.

Odstávka vody - sídliště Štědřík - DNES 6.1.2013 od 22h

Dnes 6.1.2014 v době od 22.00 cca 2 hod nepoteče voda na sídlišti Štědřík, v ul. Jižní, V Třešňovce, Nad Školkou a to z důvodu opravy elektrické instalace na vodárně v Tondachu.

 

Změna provozu Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR Praha-západ, Kartouzská 200/4, Praha 5 v době vánočních svátků

Ve dnech 27. 12. 2013 – pátek a 31.12.2013 – úterý bude kontaktní pracoviště uzavřeno pro veřejnost z technických důvodů.

Vánoční setkání v kostele a žehnání kolumbária

Srdečně Vás zveme v úterý 7.12. na každoroční vánoční setkání v dolnojirčanském kostele od 16 hod. Můžeme se těšit na vystoupení dětí ze školky, školy a klientů Laguny. Po skončení zpívání cca v 17,15 pan farář požehná nově postavené  kolumbarium u kostela v Dolních Jirčanech.

Přejeme veselé vánoce a šťastný nový rok 2014

Příjemné prožití svátků a vše nejlepší do nového roku přeje vedení obce a  zaměstnanci Obecního úřadu Psáry.

Uzavření úřadu pro veřejnost

Dne 23. 12. 2012 (pondělí) a 31. 12. 2012 (úterý) bude obecní úřad pro veřejnost UZAVŘEN.

Obecní úřad Pohoří - pracovní nabídka

Obecní úřad Pohoří (okres Praha – západ) hledá na pozici referentky/referenta Obecního úřadu (administrativní práce) zástup za mateřskou dovolenou.

Výlet do Drážďan

Pro občany, kteří si zaplatili výlet do Drážďan je odjezd autobusu tuto neděli 8.12. v 7,30 ze Psár od pekárny a druhý autobus odjíždí z dolnojirčanské návsi  také v 7,30. Odjezd z Dážďan pravděpodobně v 17,30 hod.

Na Boží hod vánoční a na Nový rok bude sběrný dvůr uzavřen.

Dne 25. 12. 2013 a 1. 1. 2014 bude sběrný dvůr uzavřen.

Knihovna do konce roku 2013 uzavřena

Knihovna bude do konce roku pro nemoc uzavřena.

Otevřeno: 7. 1. 2014

Část ul. Ke Kukaláku 28.11. neprůjezdná

Zítra tj. 28.11.13 v době od 10 do 15 hod nebude v horní části u stavby na pozemcích par.č. 143/4 a 143/3 průjezdná ul. Ke Kukaláku v  Dolních Jirčanech a to z důvodu skládání stavebního materiálu. Objízdná trasa povede ul. Hlavní a Ke Kukaláku.

Staročeský advent

V sobotu 30. listopadu 2013 od 12.30 do 18 h se koná Staročeský advent na návsi v Dolních Jirčanech, na který jste srdečně zváni. Z tohoto důvodu bude též komunikace Hlavní v úseku náves uzavřena pro průjezd motorových vozidel. Děkujeme za pochopení. (Omlouváme se, ve včerejší zprávě bylo uvedeno špatné datum.)

Staročeský advent

V sobotu 30. 11. 2013 od 12.30 do 18 h se koná Staročeský advent na návsi v Dolních Jirčanech, na který jste srdečně zváni. Z tohoto důvodu bude též komunikace Hlavní v úseku náves uzavřena pro průjezd motorových vozidel. Děkujeme za pochopení.

Dne 30. 11. 2013 od 12 -19 h bude uzavřena část komunikace Hlavní - náves - Vánoční trhy

Povolena uzavírka v úseku komunikace Hlavní - náves v délce cca 60 m z důvodu konání Staročeského adventu. Uzavírka bude možná objet po místních komunikacích ul. Pod Kostelem a bude ponechán průjezd z ul. Hlavní do ul. K Lůžku v Dolních Jirčanech.

Pekárna otevřena

Vítejte v první Psárské pekárně.
Čerstvé pečivo pro Vás připravují pekařští profesionálové, ale i nadšená mládež a dospělí z Domova Laguna Psáry, kteří chtějí být prospěšní. Přijďte ochutnat.

Pátráme po totožnosti neznámého muže - Dolní Břežany - Neznáte ho?

Neznámému muži se ve středu 16. října letošního roku v pobočce poštovního úřadu v Dolních Břežanech podařilo zmást pracovnici na přepážce.

Informace o výluce na lince 332 v době 23. – 24.11. z důvodu uzavírky silnice II/105 v Jílovém

V souvislosti s uzavírkou silnice II/105 v Jílovém bude upraven JŘ dopoledního páru spojů na lince 444 v úseku Jílové – Davle.

Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje“

Informujeme Vás, že máte možnost nahlédnout do koncepce v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce  pod kódem koncepce MZP169K, kde rovněž naleznete informaci o konkrétním dni zahájení zjišťovacího řízení, který zde bude uveden poté, co bude oznámení zveřejněno na úřední desce kraje.

 

2.setkání s občany

Srdečně Vás zveme v pondělí 18. listopadu od 18.00 hod.do restaurace Na Kopečku na 2. VEŘEJNOU DISKUZI za účasti vedení obce a architektů K dispozici bude dřevěný model návsi od pana Tydlitáta?

Rozhodnutí - povolení uzavírky: silnice II/105 Psáry-Jílové

Rozhodnutí o částečné uzavírce silnice č. II /105 ihned do odstranění závad. Pro vozidla nad 15t je platí úplná uzavírka a je nařízena objízdná trasa. Více v příloze.

Částečná uzavírka sil. II/105 – Psáry – Jílové - povodně 2013

Městský úřad Černošice stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:  sil. II/105, II/603, II/104, II/106, III/00315, III/1051 - a to IHNED do odstranění závad na komunikaci. Více v příloze.

13 setkání seniorů

Členky sociální komise zvou všechny seniory na 13. setkání seniorů dne 13. listopadu od 15 hodin na OÚ Psáry  s paní Evou Joachymovou, kterou možná znáte z televizního vysílání či časopisů. Dlouhá léta se zabývá HAM YU, učením starých čínských Mistrů, ze kterého čerpá současná klasická čínská medicína, FENG SHUI, kosmologii a astrologii. Pokud Vás tato témata zajímají a hledáte cestu ke svému zdraví a vnitřnímu klidu, přijďte mezi nás a najděte odpovědi na své otázky.

Knihovna uzavřena

Ve dnech 12. a 14. 11. 2013 bude knihovna zavřena.

Žádosti o dotace - spolky

Blíží se termín vyúčtování dotací a podání žádostí o nové dotace pro spolky působící v naší obci. Podobně jako v loňském roce bude třeba, aby každý zájemce o dotaci sepsal žádost na celý rok 2014 a včas ji doručil na obecní úřad. 

Od příštího roku se postup přidělování dotací již bude řídit za tímto účelem vypracovanou směrnicí, která bude v prosinci předána ke schválení Zastupitelstvu obce Psáry.

UPOZORNĚNÍ k výměně řidičských průkazů !!!

S ohledem na povinnou výměnu řidičských průkazů vydaných od 1.1.2001 do 30.4.2004 byly prodlouženy úřední hodiny na registru řidičů – pracoviště MěÚ Černošice v Praze 2, Podskalská 19 v měsíci listopadu a to v pondělí a ve středu do 18.oo hod. (Úřední hodiny – út, čt, pá: 8-12 hod.).

Dle potřeby bude nutné omezovat výdej pořadových lístků a doporučuje se využít prodloužených úředních hodin.

Uzavření části ul. Pražské

Dne 30.10.2013 bude od 8 hod. do 18 hod. uzavřena část ul. Pražské (za OÚ směrem na Jílové) z důvodu opravy vodovodu.

Uzavření části ul. Pražské - OPRAVENO, silnice je již průjezdná

Dne 30.10.2013 bude od 8 hod. do 18 hod. uzavřena část ul. Pražské (za OÚ směrem na Jílové) z důvodu opravu vodovodu. Uzavírka se netýká autobusových linek - tato doprava bude řízena pracovníky VHS. Dopravní značení uzavírky a objížďky budou vyznačeny.

Vypnutí celé TS a okolí: Psáry-Vápenka

Dne 15. 11. 2013 od 8 do 12 h dojde k vypnutí celé TS a okolí: Psáry - Vápenka z důvodu revize TS.

Nalezen malý vrtulník

Při procházce lesem v Psárech - Dolních Jirčanech byl nalezen malý vrtulník. Vlastník může nálezce kontaktovat.

Staročeský advent 30.11.2013

Srdečně Vás zveme na Staročeský advent, který tentokrát společně oslavíme na návsi v Dolních Jirčanech dne 30.11.2013. I tento rok se můžete těšit na mnohá překvapení.

Zájemci o prodej vánočního sortimentu se prosím hlaste na malkovaatpsary [dot] cz nebo Vlasta Málková 602 714 101

Uzavření ul. U Nádržky 7. - 9.10.

Uzavření ul. U Nádržky 7. - 9.10.

Nalezen pejsek

Na hranici Dolních a Horních Jirčan byl začátkem týdne odchycen tento pejsek. Je umístěn v kotci u Obecního úřadu v Jesenici. Nechybí někomu?

 

Svatováclavské posvícení na návsi v Dolních Jirčanech

Srdečně Vás zveme na Svatováclavské posvícení v sobotu 28. 9. 2013 na dolnojirčanskou náves. Začátek je v 11 hodin, budou se podávat obědy v restauracích U Suchánků a Na Kopečku. Ochutnáte staročeské speciality, cukrovou vatu, trdelník, uvidíte vystoupení dětí, kolovrátek, kováře, foukání skla, vysvěcení zrekonstruovaných Božích muk a na závěr vystoupí tanečnice s ukázkou irských tanců.
Po celý den bude krát Orchestr Františka Kořínka.
Těší se na Vás a hezkou zábavu Vám za organizační tým přeje
Vlasta Málková

Přerušení dodávky el. energie v Psárech 2. a 8. 10. 2013

Z důvodu revize vedení dojde k přerušení dodávky el. energie v Psárech ve dnech 2. 10. 2013 od 8-15h (U hřbitova - RD, ústav) a 8. 10.2013 od 8-15 h (Psáry - chaty). Informace od ČEZ jsou zveřejněny na webu obce.

Uzavírka části komunikace v ul. Hlavní v Dolních Jirčanech dne 28. 9. 2013

Úsek komunikace na návsi v Dolních Jirčanech v délce cca 60 m bude dne 28.9.2013 v době od 8-18 h UZAVŘEN z důvodu Svatováclavských slavností.

Knihovna dnes uzavřena

Dnes, t.j. 17. 9. 2013 bude knihovna uzavřena.

Veřejná diskuze

Obec Vás srdečně zve na večejnou diskuzi dne 17. 9. 2013 od 18. 30 v restauraci Na Kopečku. Bude se projednávat veřejný prostor - náves v Dolních Jirčanech. Vyjádřete svůj názor. Děkujeme.

Přerušení dodávky el. energie v Psárech 2. a 8. 10. 2013

Z důvodu revize vedení dojde k přerušení dodávky el. energie v Psárech ve dnech 2. 10. 2013 od 8-15h (U hřbitova - RD, ústav) a 8. 10.2013 od 8-15 h (Psáry - chaty).