Aktuality

Porucha na vodovodním řadu ul. Sportovní

V ulici Sportovní v Psárech bude  dne 19.8.2015  od 7,30 h  přerušena dodávka vody z důvodu poruchy   na vodovodním řádu . Oprava potrvá cca do 13,00 hodin. VHS Benešov s.r.o.

 

 

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.8.2015

Dne 20.8.2015 od 7:30 do 17:30 bude přerušena dodávka elektrické energie v oblasti Mordýřka a Ústav. Zahrnuje oblasti ulic Ve stráži, Sportovní, Finské domky, U potoka, Kutná, V Zahradách, Chrpová a další.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 19.8.2015

Dne 19.8.2015 dojde v době od 7:30 do 17:30 k přerušení dodávky elektřiny v oblasti Na Návsi, Psárská, Sportovní, U Potoka, Ve Stráži, Pražská, Finské domky, Jílovská, Kutná a Na Kopečku.

Uzavírka komunikace mezi obcemi Psáry - Libeř od pondělí 17.8.2015 do 31. 8. 2015

Od 17.8. - 31.8.2015 bude úplně uzavřena komunikace - silnice III/1051 v úseku cca 1,75 km .z důvodu opravy propustku. Objízdná trasa pro dopravu oboustranně bude následovně: Libeř - Jílové u Prahy - Radlík - Psáry a opačně.

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PŘI NEDOSTATKU VODY VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Černošice, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), s p l a t n o s t í  d o o d v o l á n í podle ustanovení § 109 odst. 1 a v souladu s § 115a vodního zákona

zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území obce s rozšířenou působností Černošice pro účely zalévání hřišť a trávníků, napouštění nádrží a bazénů, mytí aut.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.8.2015 a 27.8.2015

Ve dnech 20.8.2015 a 27.8.2015 dojde v době od 7:30 do 17:30 k přerušení dodávkly elektrické energie v oblasti trafostanic Mordýřka a Ústav. Zahrnuje oblasti ulic Ve stráži, Sportovní, Finské domky, U potoka, Kutná, V Zahradách, Chrpová a další. Blíže viz přiložená mapa. Děkujeme za pochopení

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 19.8.2015

Dne 19.8.2015 dojde v době od 7:30 do 17:30 k přerušení dodávkly elektrické energie v oblasti ulic Na Návsi, Psárská, Sportovní, U Potoka, Ve Stráži, Pražská, Finské domky, Jílovská, Kutná a Na Kopečku. Blíže viz přiložená mapa. Děkujeme za pochopení

Výzva

S ohledem na dlouhotrvající sucha prosíme občany, aby důsledně dbali úsporných opatření, nezalévali a pod. Sledujte obecní web a facebook pro podrobnosti. Děkujeme.

Výzva - šetření s vodou

Vzhledem k dlouhodobému suchu žádáme občany, kteří odebírají vodu z obecního vodovodu, aby nepoužívali závlahu travníků, nemyli auta, nedopouštěli bazény a omezili odběry vody, které přímo nesouvisí s chodem domácnosti. Obec Psáry je z větší části zásobována z podzemních vrtů a s přihlédnutím k současnému charakteru počasí a množství odebírané vody by mohly nastat občasné výpadky její dodávky.
Děkujeme za pochopení
Vlasta Málková, místostarostka

Knihovna 6.8. uzavřena

Dne 6. 8. bude knihovna uzavřena. I Šimková

OÚ v pátek 7. 8. uzavřen

Z důvodu rekonstrukce schodiště bude OÚ v pátek uzavřen. Děkujeme Vlasta Málková, místostarostka

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Dne 4.8.2015 dojde v době od 8:30 do 14:30k přerušení dodávky elektrického proudu  v ulicích Na Lukách a U Statku. Děkujeme za pochopení.

Našla se želva

Včera byla nalezena v ulici K Lůžku v Dolních Jirčanech (nedaleko u křižovatky s ulice U sv. Jána) želva. Prosíme majitele (popřípadě někoho, kdo by se jí ujal), ať se ozve nálezci na telefon 608213300.

NAŘÍZENÍ Středočeského kraje - Vyhlášení období déletrvajícího sucha

Hejtman Středočeského kraje dnes vyhlásil tzv. období déletrvajícího sucha. Tímto vstupují v platnost předem definovaná opatření, omezení a povinnosti dle Nařízení Středočeského kraje č. 4/2010, čl. 2, odst. 2 (v příloze).

Obecní úřad 30. a 31. 7. uzavřen + Knihovna 28. a 30.7. uzavřena

V souvislosti s rekonstrukcí schodiště obecního úřadu bude úřad ve čtvrtek 30. a v pátek 31.7. uzavřen. Knihovna bude uzavřena 28. a 30. 7. OÚ Psáry

Porucha: zdroj vody Tondach

Upřesnění: porucha na zdroji vody Tondach,lokalita kolem školky,sídl.Štědřík. Po dobu opravy tj.cca do 16 hod.prosíme nezalévat, nenapouštět bazény.... Děkujeme. 

Ztratila se kočka

Dne 30.6.2015 se v oblasti Dolních Jirčan a Psár  ztratila bílmourovatá kočka, slyšící na jméno Denisa. Je jí 8 let, k cizím lidem je spíše nedůveřivá. Patří p. Pilařovi (brašnářství a vinotéka JAGGER) . Prosíme, kdo jste jí viděl, kontaktujte majitele na tel:603553103. Děkujeme. 

Přerušení dodávky vody ul. Sportovní

Vážení, dne 13.7.2015 od  7:00 – 15:00 hod. bude v ul. Sportovní přerušena dodávka vody z důvodu opravy na vodovodním řadu u č.p. 248-249. Děkujeme za pochopení. Vodohospodářská společnost Benešov, Nigrin Otakar

Našel se pejsek

Dne 6.7.15 byl v ul. Na Stráni v Psárech u plotu neužívané chaty uvázán tento pejsek.  Nyní je umístěn v obecním kotci.

Tel. 602 754 820 p. Rubáš

Přerušení dodávky vody - havárie

Vážení, havárie je již opravena. Kolem 13 hod. bude dodávka vody obnovena. Vlasta Málková, místostarostka

OÚ 9.7. pouze do 12 hod. a 10.7. uzavřen

Vážení, informujeme Vás, že z důvodu začínající rekonstrukce schodiště bude knihovna ve ČT 9.7. uzavřena. Obecní úřad bude otevřen ve ČT 9.7. do 12 hod. a  v pátek 10.7. uzavřen. Děkujeme za pochopení. Vlasta Málková, místostarostka

Prázdninový provoz obecního úřadu

V souvislosti s letním obdobím je na obecním úřadě zaveden prázdninový provoz, při kterém jsou úřední hodiny v pondělí a ve středu zkráceny do 16.00 hodin. Ostatní dny zůstavají beze změn. Děkujeme za pochopení.

Přerušení dodávky vody ul. Na Lukách 30.6.

V obci Dolní Jirčany  , ul. Na Lukách, bude dnes 30.6.2015  od 10,00 -13,00 hodin přerušena dodávka vody z důvodu opravy  poruchy .

S pozdravem
Petráková Eva
Vodohospodářská společnost Benešov
středisko Jílové u Prahy
840 205 206 linka 233
mob: 724 431 966
e-mail: nigrinatvhs-sro [dot] cz

Vypnutí elektrické energie

Ve čtvrtek 2.7.2015 od 8.00 do 15:00 dojde k vypnutí trafostanic: Za kostelem-PZ 6142, Čerpací stanice PZ 6143, Obec zděná-PZ 0136, Na Skalce IV-PZ 0247. Děkujeme za pochopení

Prodloužení úředních hodin na přepážkách evidence vozidel MěÚ Černošice

Informaci o prodloužení úředních hodin na přepážkách evidence vozidel Městského úřadu Černošice, pracoviště Podskalská 19, Praha 2 najdete v příloze.

Našel se pejsek

Dne 24.6.2015 večer byl nalezen v ul. Horní v D. Jirčanech světlý pes labradorského retrívra. Je umístěn v obecním kotci. Nepoznává ho někdo?

Prosím, volejte  602 754 820

Vypnutí celé TS a okolí 2.7.2015

Vypnutí celé TS a okolí dne 2.7.2015 od 8.00 do 15:00. Týká se trafostanic: Za kostelem-PZ 6142, Čerpací stanice PZ 6143, Obec zděná-PZ 0136, Na skalce IV-PZ 0247. Revize TS

Nalezeny klíče!

Dnes v ulici Na Vápence se nalezl svazek klíčů. Informace na OÚ.

Knihovna 2. a 9. 6. 2015 zavřena

Informujeme Vás, že knihovna bude ve dnech 2. a 9. 6. 2015 zavřena. Děkuji I. Šimková

Výběrového řízení na vedoucího odboru Stavební úřad (Městský úřad Černošice).

Městský úřad Černošice pořádá výběrové řízení na vedoucího odboru pro Stavební úřad. - více informací v příloze.

Uzavírka části ulice Hlavní v sobotu 23. 5. 2015 od 7 - 20 h

V sobotu 23. 5. 2015 bude dočasná uzavírka ulice Hlavní (okolí návsi v Dolních Jirčanech) z důvodu konání akce "Májové slavnosti".

 

Oznámení aplikace postřiku řepky ozimé

Dnes jsme obdrželi oznámení o aplikaci postřiku - důležité pro včelaře. 

První veřejná diskuse k územnímu plánu

Ve středu 6.5.2015 se v zasedací místnosti obecního úřadu uskutečnila první veřejná diskuze k chystanému novému územnímu plánu obce. Při tomto setkání občanů se zástupci obce a pořizovatelem nového územního plánu bylo prvotním cílem vysvětlit potřeby k jeho pořízení a rovněž postup jakým tak bude učiněno.

V příloze naleznete přehlednou prezentaci pořizovatele ÚP, kterého zastupovala Ing. arch. Kristýna Jirsová, jež podrobně vysvětlovala ve kterém procesním kroku mohou do příprav územního plánu vstupovat se svými připomínkami občané a kdy zastupitelé. Na závěr došlo také na diskuzi o konkrétních návrzích a požadavcích občanů, na kterých byla problematika územního plánu demontrována konkrétněji.

Knihovna 28.4. a 7.5. 2015 uzavřena

Informujeme Vás, že knihovna bude ve dnech 28.4. a 7.5. 2015 uzavřena.  I. Šimková

Psárský sedmiboj 2015

V sobotu 25.4.  proběhl první ročník Psárského sedmiboje v Psárech pod skálou Vápenka. Počasí nám přálo a akce se vydařila. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří akci připravovali, všem kteří byli na stanovištích a dětem, které prostor uklízely. Hospoda Na kopečku věnovala všem soutěžícím špekáček a limonádu, zajistila hudbu a občerstvení, myslivci věnovali lízátka a firma Toypex  časopisy Pastelka. Ještě jednou všem, kteří se na akci podíleli velký dík. Výsledky závodu jsou v příloze.

Vlasta Málková

Evidence pálení prostřednictvím internetu - pro právnické a podnikající fyzické osoby

Formulář pro ohlašování pálení naleznete na stránkách HZS Středočeského kraje www.hzssck.cz . Po vyplnění a odeslání formuláře splníte svou ohlašovací povinnost – registraci pálení. Dále je třeba stanovit a předem oznámit příslušnému HZS opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS může tato opatření doplnit, popřípadě pálení zakázat.

 

Čištění komunikací - Sídl. Štědřík a K Junčáku

Strojní čištění komunikací proběhne: 
ve středu 29. 4. od 8-15 hod. v ul. Sídl. Štědřík

ve čtvrtek 30. 4.  v dopoledních hodinách v ul. K Junčáku. 

Prosíme o přeparkování vozidel.

R. Sedláková, OÚ Psáry 

Uzávěra ul. Na Stráni 28.-30.4.2015

Informujeme Vás, že ve dnech 28. - 30.4.15 do 12 hod. (úterý – čtvrtek) bude pro průjezd uzavřena ul. Na Stráni a to z důvodu oprav výtluků v úseku komunikace před můstkem.

Uzavřené místo lze objet přes Babu II na komunikaci A. Šimka a to v obou směrech.

Prosím, nevjíždějte na opravovaný úsek, je potřeba aby cementové výplně řádně zatvrdly.

R. Sedláková, OÚ Psáry

 

Oznamujeme aplikaci postřiku v porostech řepky ozimé

Během tohoto týdne proběhne postřik na řepku ozimou v polích k.ú. Psáry - je nutné zaopatřit včelstvo a ohlídat svou zvěř.

CIRKUS JUNG

Do naší obce zavítá cirkus JUNG, můžete jej navštívit tento víkend na pobytové louce - sídliště Štědřík. 

Uzavření ul. Pod Kostelem 22. 4. 2015

Uzavření ul. Pod Kostelem 22. 4. 2015

Nález psa

Dnes 16.4.2015 byla nalezena fenka yorkšíra v ul. K Lůžku v Dolních Jirčanech. Majitel ať kontaktuje pí Šťastnou tel. 737 14 88 49  

Upozornění pro občany

Vyzýváme občany, aby dnes tj. 14.4.2015 nevjížděli na komunikaci ul. Hlavní. Probíhá pokládka finální vrstvy asfaltu.  Děkujeme OÚ Psáry

Nález psa

Včera 13.4.2015 ve večerních hodinách nějaký „zodpovědný chovatel“ přivázal tuto fenu pitbulteriéra ke vrátkům jednoho rodinného domku na ul. Pražská v Psárech.

Fenka je nyní umístěna v obecním kotci. Nepoznáváte ji někdo? Neznáte majitele?

"Výherní" automaty ano či ne?

Vážení spoluobčané, rád bych Vás pozval na dubnové zasedání zastupitelstva. Rozhodli jsme se otevřít diskuzi o provozování výherních automatů v naší obci. Pozvali jsme Martina Svobodu (Občané proti hazardu), autora knihy „Já hráč“, který se podělí o své osobní zkušenosti a přiblíží nám život gamblera. V současné době pomáhá městům a obcím, které se rozhodly regulovat hazard, se zaváděním potřebných opatření. Na jedné straně jsou finanční prostředky do obecní kasy a na druhé straně osudy těch, kteří se stali závislými a sami nejsou schopni s tím bojovat. Zasedání zastupitelstva se koná 15. 4. od 18 hodin, začátek diskuse předpokládáme kolem 19 hodiny. Přijďte, budete vítáni!

Knihovna 9. a 16. 4. 2015 uzavřena

Knihovna bude ve dnech 9. a 16. 4. uzavřena. 

10.4.2015 OÚ UZAVŘEN

V pátek 10.4.2005 bude obecní úřad z technických důvodů uzavřen. 

Kácení dřevin a keřových porostů v oblastech „Parku Štědřík“ a „Pobytové louky“ v Dolních Jirčanech

Vážení spoluobčané, v současné době obec Psáry realizuje projekt „Revitalizace zeleně v obci Psáry“, jehož součástí je i kácení některých vzrostlých dřevin a keřových porostů v oblastech „Parku Štědřík“ a „Pobytové louky“ v Dolních Jirčanech. Obec se toto kácení snažila co nejvíce minimalizovat, a veškeré dřeviny pokácené v rámci projektu budou nahrazeny dřevinami jinými (a to ve větším množství).

Obec Psáry sděluje, že kácení dřevin v okolí koryta a v korytu vodního toku, které probíhalo minulý týden a stále probíhá, a na které si někteří z Vás stěžují, je prováděno Lesy ČR, s.p., Správa toků – Oblast povodí Vltavy (povoleno MěÚ Černošice, OŽP) v rámci čištění vodního toku (jako součást protipovodňových opatření), a nikoli obcí, jak se mnozí z Vás domnívají.

Mgr. Lenka Houšková, investiční technik

Našel se pejsek

V neděli 29.3.2015 byl nalezen na Sídlišti Štědřík starší pejsek. Je umístěn v obecním kotci. V případě, že byste věděli,komu pejsek patří, volejte 602 754 834

Záměry pronájmu nebytových prostor

Obec Psáry vyhlašuje záměry pronájmu nebytových prostor: 

1./ Nebytových prostor v objektu autobusové zastávky na Štědříku o celkové výměře 5 m2 na pozemku parc. č. 646/1 v obci Psáry, k.ú. Dolní Jirčany.

2./ Nebytových prostor provozovny, sociálního zařízení a skladu o celkové výměře 150 m2 v budově č.p. 3 postavené na pozemku parc. č. st. 28 v obci Psáry, k.ú. Dolní Jirčany. 

Bližší informace jsou uveřejněny v přiložených záměrech. 

Písemná vyjádření a nabídky k záměrům lze podávat do úterý 7. 4.  do 12 hod.