Aktuality

Knihovna dnes uzavřena

Knihovna bude dne 28.1.2016 uzavřena.

Oprava vodovodní přípojky v ulici Pod Kostelem

v úterý 26.1.2016 od 8 hodin bude probíhat oprava vodovodní přípojky a ulici Pod Kostelem, která bude neprůjezdná. Prosíme tedy aby jste počítali s touto komplikací.
Vlasta Málková

Krádeže na parkovištích ZŠ a MŠ

Minulý týden došlo k další krádeži kabelky z automobilu na parkovišti u školky. Prosíme všechny rodiče o větší opatrnost při předávání a přebírání dětí jak na parkovišti MŠ, tak i u zelené a u hlavní budovy. Nenechávejte prosím cennosti na sedadlech nezabezpečených aut. Spolu s Obecní policií hledáme možné řešení dozoru napojením na kamerový systém obecní policie a pod. Děkujeme za pochopení.

Úklid sněhu v obci

S letošní první větší nadílkou sněhu se opět otevřela otázka úklidu sněhu na komunikacích. Ta se provádí podle plánu zimní úržby obce, který naleznete ZDE. Konkrétní pořadí úklidu jednotlivých ulic je z plánu vykopírováno rovněž v tomto článku. Je však třeba požádat majitele automobilů o zvýšenou pozornost a ohleduplnost při parkování svých plechových miláčků, aby úklidová technika byla schopna projet. To platí zejména v úzkých ulicích obytných zón.

Časy svozu odpadu

S novou svozovou firmou se mění i časy svozu. Vzhledem k tomu, svoz probíhá od šesti hodin od rána a svozová trasa se v počátku může měnit. Doporučujeme proto vysunout popelnici na ulici ještě předchozí večer, aby byla popelnice řádně vyvezena.

Návrhy na zadání změny č. 6 územního plánu obce

Obec Psáry oznamuje návrh zadání změny č. 6 územního plánu. Tato změna je pořizována výhradně na žádost navrhovatele a to vlastníků dotčených pozemků p.č. 29/1, 29/2, 1089/19, 23/2 a st. 15, vše v k.ú. Psáry. Záměr pořízení byl schválen zastupitelstvem obce a to usnesením č. 32/4-2015.

Prosím, nepodávejte do této změny územní plánu jiné návrhy na pořízení. Nebudou akceptovány. 

Změna termínů svozu odpadů a změna svozové firmy

Od 1. 1. 2016 dojde ke změně svozové firmy na odpady a s tím rovněž ke změně svozových dnů. Nově budeme místo kuka vozů společnosti Rumpold potkávat vozidla Technických služeb Dolnobřežanska. Spolu s tím se budou měnit oi kontejnery na tříděný odpad. Jak tedy bude odvoz odpadu od příštího roku vypadat?

Našel se bígl

Cca od 20.12.2015 se bígl pohyboval v okolí Hlubočinky, dnes, tj. 4. 1. 2016 bude do 16 hodin na úřadě v Sulicích, poté poputuje do útulku v Maršovicích.

Prosíme majitele, nechť co nejdříve kontaktuje Obecní úřad Sulice.

Vánoční přání

Krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku 2016 vám přeje vedení obce Psáry

Nedělní naháňka na černou zvěř

V neděli 20.12. bude naháňka na černou zvěř.  Nevcházejte do lesa, nebezpečí úrazu. Oblast Horní Jirčany -  ke Kukaláku, Štědřík - Dančí louka - Hlubočinka.

Jedenáctý ročník soutěže středočeských obcí v třídění odpadů má své vítěze

Krajský úřad Středočeského kraje ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s., vyhlásil výsledky již XI. ročníku soutěže obcí „My třídíme nejlépe“. Soutěž se konala v rámci projektu „Podpora dosažení specifických cílů Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje“ a jejím cílem byla aktivní účast obcí zapojených do systému EKO-KOM, v jehož rámci je na území ČR zajišťován zpětný odběr a využití obalových odpadů, tedy jejich třídění a recyklace.

Knihovna 17. 12. uzavřena

Informujeme Vás, že knihovna bude 17. 12. uzavřena. Děkuji I. Šimková

Jak bude otevřeno o vánočních svátcích (OÚ a sběrný dvůr)?

Vážení, 

informujeme Vás, že obecní úřad bude ve dnech 23. 12. a 31. 12. 2015 uzavřen.

Sběrný dvůr  bude ve středu 23. 12. a v sobotu 26. 12. 2015 uzavřen. 
Ve středu 30. 12. 2015 a v sobodu 2. 1. 2016 bude otevřeno s normální otevírací dobou.

Příjemné svátky.

Naháňka na černou

Vážení občané, informujeme Vás, že dne 20. 12. 2015 mezi 7-15 hod. se uskuteční naháňka na černou. Oblast naháňky: Horní Jirčany (u „staré“ benešovské) — směrem ke Kukaláku — u sídliště Štědřík - Dančí louka - Hlubočinka. V tuto dobu Vás žádáme, abyste nevcházeli do lesa. Hrozí nebezpečí úrazu.

Ukončení soudního sporu s Mgr. M. Trůblovou

Na zasedání zastupitelstva 25. 11. byl schválen návrh dohody o narovnání a o ukončení pracovního poměru s paní Mgr. M. Trůblovou. Obě dohody nabyly platnosti a účinnosti v úterý 1. 12. 2015, kdy je Mgr. M. Trůblová podepsala. Z dohod vyplývá, že od 1. 12. má ZŠ a MŠ opět jen jednu ředitelku, a to Mgr. Irenu Vejsadovou. Bývalé paní ředitelce bude vyplacena náhrada ušlého výdělku včetně úroků v celkové výši 2.857.356,- Kč. Zároveň budou uhrazeny všechny zákonné odvody zaměstnavatele.

Knihovna 1. 12. 2015

Knihovna bude dne 1. 12. 2015 zavřena. Děkuji Šimková

Knihovna + divadlo 26.11.

Knihovna je dnes otevřena do 17.30 h.

Odjezd do divadla (Svaté neřesti) je v 17.45 h.

Podporujeme poslaneckou verzi zákona o registru smluv

V úterý 24.11.2015 bude poslanecká sněmovna hlasovat o senátních úpravách zákona o registru smluv. Obec Psáry podporuje původní znění zákona schválené poslaneckou sněmovnou a apeluje na všechny poslance, aby odmítli senátem navržené úpravy.

Informace o svozu bioodpadu v roce 2016

Svoz bioodpadu od roku 2016 budou provádět Technické služby Vestec. Cena služby se pro naše občany zřejmě nezmění a nádoby na bioodpad budou dodány bezplatně – částka za jejich nájem bude zahrnuta v celkové ceně. Pokud si občané odkoupí nádobu od firmy Rumpold-P, bude jim cena za roční svoz bioodpadu snížena cca o 230,-Kč za popelnici o velikosti 240l.

Knihovna 5. a 10. 11. uzavřena

Knihovna bude ve dnech 5. a 10. 11. uzavřena. I. Šimková

Adopce laviček

Lavičky v povědomí lidí patří všem a nikomu zároveň – téměř každý se občas rád posadí, ale to, co je zároveň všech a nikoho, to je také nejčastěji cílem vandalů. A tak se zrodil nápad ADOPCE LAVIČEK. Za jednorázový sponzorský dar ve výši 500,- až 4000,- můžete mít v Dolních Jirčanech svou lavičku - se svou rodinou, firmou nebo třeba s přáteli!

Občanské průkazy, jejichž platnost končí, vyměňte co nejdříve, nejpozději v polovině listopadu!

Z důvodu pravděpodobné odstávky informačních systému osobních dokladů v závěru tohoto roku - cca od poloviny prosince 2015 až do konce roku 2015 nebudou přijímány žádosti o vydání nového občanského průkazu ani cestovního dokladu. Stejně tak nebude možné v uvedeném období předávat již vyhotovené doklady.

Plánované odstávky elektrické energie - souhrn

V následujících dnech dojde k řadě krátkodobých přerušení dodávek elektrické energie. Protože se nám seznam značně rozrostl, zde naleznete souhrnný přehled. Dva dny před výpadkem navíc budeme informovat registrované občany pomocí e-mailů a SMS. Předem se omlováme za "spam" těm, kterých se to netýká.

Sběrný dvůr ve středu 28.10. UZAŘEN

Informujeme Vás, že sběrný dvůr bude ve středu 28.10. UZAŘEN. 

Přerušení dodávky elektrické energie 12.11.2015 v oblasti kostela

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 12.11.2015 od 8:00 do 11:00 v oblasti kostela svatého Václava, viz přiložená mapa. Bližší informace o lokalitách dotčených touto odstávkou jsou k dispozici (nejdříve 15 dní před uvedeným termínem) na webové adrese http://www.cezdistribuce.cz/cs/technicky-dispecink/planovane-odstavky.html.

Přerušení dodávky elektrické energie 6.11.2015 Na Vysoké

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 6.11.2015 od 8:00 do 13:00 v oblasti Na Vysoké, viz přiložená mapa. Bližší informace o lokalitách dotčených touto odstávkou jsou k dispozici (nejdříve 15 dní před uvedeným termínem) na webové adrese http://www.cezdistribuce.cz/cs/technicky-dispecink/planovane-odstavky.html.

Bludičkobraní - poděkování

Počasí nám přálo, Bludičky se sešly v hojném počtu od barevných, zlých černých po hodné bílé. Les osvítila bludičkovská světýlka a děti se mohly vydat na cestu za hledáním. Děti byly nadšené z hledání Bludiček, ale nikdo se prý nebál :). Jak to bylo doopravdy?

Děkuji všem úžasným Bludičkám, organizátorkám a těm, kteří obětavě zajistili zázemí a občerstvení u rybníka Kukaláku, prostě všem, kteří se snažili udělat dětem radost. FOTOGALERIE
Vlasta Málková

Úplná uzavírka komunikace mezi obcemi Psáry - Libeř

Komunikace sil. III/1051 mezi obcemi Libeř - Psáry bude z důvodu opravy povrchu vozovky od 19.10 - 30. 10. 2015 UZAVŘENA.

Knihovna 29. 9. a 1. 10. uzavřena

Knihovna bude ve dnech 29. 9. a 1. 10. uzavřena. Děkuji I. Šimková

Oznámení o přerušení dodávky vody dne 10. 10. 2015

Oznámení o přerušení dodávky vody dne 10. 10. 2015

Nalezen pejsek

Našel se bílý pejsek u trafiky na Štědříku, nyní je umístěn v obecním kotci. Foto přiloženo.

Oznámení - uzavření chodníku pod MŠ

Vážení, od dnešního dne bude probíhat rekonstrukce chodníku pod MŠ. Stavba bude probíhat cca 14 dní,  chodník bude po tuto dobu uzavřen. Děkujeme za pochopení. R. Sedláková

Pes v kotci

Dne 9.9.15 byl v ul. Sportovní v Psárech odchycen pes zlatého retrívra. Pes je umístěn v obecním kotci. Majitel si pejska může vyzvednout po domluvě na tel. 603 754 820 p. Rubáš.

Knihovna 8. a 15. 9. uzavřena

Knihovna bude ve dnech 8. a 15. 9. uzavřena. I. Šimková

Notebooky pro základní školu od Nadace ČEZ

Ve středu 2. 9. 2015 získali žáci naší základní školy 27 nových notebooků jako součást vybavení nové učebny výpočetní techniky, která má zvýšit počítačovou gramotnost naší mládeže. Toto vybavení bylo získáno v rámci projektu "Učíme se moderně", který financovala Nadace ČEZ příspěvkem ve výši 500.000,- Kč.

Nález pejska

Dne 24.8.2015 okolo 18. hodiny  byla nalezena v ul. Lesní, Psáry fenka středního vzrůstu, zlatavé barvy. Na krku má obojek proti klíšťatům a dále obojek oranžové barvy s okem pro uchycení vodítka. Hledáme majitele. Fenka je umístěna v obecním kotci, tel. 602 754 820

Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2014

Občané naší obce odevzdali v roce 2014 k recyklaci celkem 115kg použitých baterií. Z tohoto množství bylo recyklací získáno 75 kg kovonosných druhotných surovin, které budou opětovně využity při výrobě nových produktů.

Děkujeme, že pomáháte šetřit přírodu a její zdroje. Tříděním baterií přispíváte také k čistšímu ovzduší a vyšší kvalitě vodních zdrojů.

Zahajuje se výkup padaných jablek v Dobřejovicích

V pondělí 24.8.2015  se zahajuje výkup padaných jablek. Výkup bude probíhat v Dobřejovicích ve sběrném dvoře směrem na Herink.

Porucha na vodovodním řadu ul. Sportovní

V ulici Sportovní v Psárech bude  dne 19.8.2015  od 7,30 h  přerušena dodávka vody z důvodu poruchy   na vodovodním řádu . Oprava potrvá cca do 13,00 hodin. VHS Benešov s.r.o.

 

 

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.8.2015

Dne 20.8.2015 od 7:30 do 17:30 bude přerušena dodávka elektrické energie v oblasti Mordýřka a Ústav. Zahrnuje oblasti ulic Ve stráži, Sportovní, Finské domky, U potoka, Kutná, V Zahradách, Chrpová a další.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 19.8.2015

Dne 19.8.2015 dojde v době od 7:30 do 17:30 k přerušení dodávky elektřiny v oblasti Na Návsi, Psárská, Sportovní, U Potoka, Ve Stráži, Pražská, Finské domky, Jílovská, Kutná a Na Kopečku.

Uzavírka komunikace mezi obcemi Psáry - Libeř od pondělí 17.8.2015 do 31. 8. 2015

Od 17.8. - 31.8.2015 bude úplně uzavřena komunikace - silnice III/1051 v úseku cca 1,75 km .z důvodu opravy propustku. Objízdná trasa pro dopravu oboustranně bude následovně: Libeř - Jílové u Prahy - Radlík - Psáry a opačně.

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PŘI NEDOSTATKU VODY VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Černošice, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), s p l a t n o s t í  d o o d v o l á n í podle ustanovení § 109 odst. 1 a v souladu s § 115a vodního zákona

zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území obce s rozšířenou působností Černošice pro účely zalévání hřišť a trávníků, napouštění nádrží a bazénů, mytí aut.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 19.8.2015

Dne 19.8.2015 dojde v době od 7:30 do 17:30 k přerušení dodávkly elektrické energie v oblasti ulic Na Návsi, Psárská, Sportovní, U Potoka, Ve Stráži, Pražská, Finské domky, Jílovská, Kutná a Na Kopečku. Blíže viz přiložená mapa. Děkujeme za pochopení

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.8.2015 a 27.8.2015

Ve dnech 20.8.2015 a 27.8.2015 dojde v době od 7:30 do 17:30 k přerušení dodávkly elektrické energie v oblasti trafostanic Mordýřka a Ústav. Zahrnuje oblasti ulic Ve stráži, Sportovní, Finské domky, U potoka, Kutná, V Zahradách, Chrpová a další. Blíže viz přiložená mapa. Děkujeme za pochopení

Výzva

S ohledem na dlouhotrvající sucha prosíme občany, aby důsledně dbali úsporných opatření, nezalévali a pod. Sledujte obecní web a facebook pro podrobnosti. Děkujeme.

Výzva - šetření s vodou

Vzhledem k dlouhodobému suchu žádáme občany, kteří odebírají vodu z obecního vodovodu, aby nepoužívali závlahu travníků, nemyli auta, nedopouštěli bazény a omezili odběry vody, které přímo nesouvisí s chodem domácnosti. Obec Psáry je z větší části zásobována z podzemních vrtů a s přihlédnutím k současnému charakteru počasí a množství odebírané vody by mohly nastat občasné výpadky její dodávky.
Děkujeme za pochopení
Vlasta Málková, místostarostka

Knihovna 6.8. uzavřena

Dne 6. 8. bude knihovna uzavřena. I Šimková

OÚ v pátek 7. 8. uzavřen

Z důvodu rekonstrukce schodiště bude OÚ v pátek uzavřen. Děkujeme Vlasta Málková, místostarostka

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Dne 4.8.2015 dojde v době od 8:30 do 14:30k přerušení dodávky elektrického proudu  v ulicích Na Lukách a U Statku. Děkujeme za pochopení.